1. Home
  2. E-post
  3. Webmail.ee
  4. Webmail.ee – juhend alustamiseks

Webmail.ee – juhend alustamiseks

Siia artiklisse oleme koondanud Webmail.ee keskkonda puudutavad põhilised funktsioonid, millest teadmine hõlbustab sul rakenduse kasutamist.

Kahe- ja kolme paani vaade

Sul on võimalik valida, millist postkasti vaadet sa eelistad. Selle jaoks on menüüs Seaded -> Üldine võimalik valida Ekraani vaade alt paanide jaotust.

Vaikimisi kuvatakse postkasti kolme paaniga, ehk kaustade nimekirja, kirjade loetelu ja kirja sisu:

Kahe paani vaade kuvab vaid kaustade nimekirja ja kirjade loetelu. Kirjale klõpsates avaneb kiri teises paanis:

Kontaktide import

Webmail.ee toetab kontaktide importi CSV formaadis välistest rakendustest nagu näiteks Gmail, Outlook ja ka Zone vana webmail. Korrektselt vormistatud CSV faili puhul ei ole otseselt oluline, kust kontaktid eksporditud on.

Kontaktide importimine vanast veebimeilist käib järgmiselt.

Esimese sammuna logi sisse webmail.zone.ee veebilehele ja klõpsa kontaktide juures salvestamise nupule.

Sealt vali Kontaktide eksport

Ekspordi aknas vali formaadiks CSV formaat

Alla laetud faili saad omakorda importida uude veebimeili keskkonda Webmail.ee. Kui sul seal aadressiraamat puudub, siis lisa see menüüst Seaded -> Kontaktid -> Lisa aadressiraamat

Nüüd saad vasakul menüüs jaotises Kontaktid valida import/eksport -> Import

Avanevas aknas saad importida kontaktide faili lohistades selle veebilehitseja aknasse Import

Korrektse faili importimisel tekivad kontaktid automaatselt kontaktide loetelusse.

Kirjade otsimine

Webmail.ee tekstiotsing kasutab FULLTEXT indeksit. Täpsemad otsinguparameetrid leiad tabelist (klõpsa noolele ja näed ka näiteid!)Otsinguparameetrid

Otsinguparameeter Otsingumärk
Saatja
from:

Saatja järgi saab otsida from:email, from:"Kuvatud nimi" või from:domeeninimi abil. Tasub märkida, et jutumärkidega eraldatud saatja otsingu puhul otsitakse kirju LIKE “%nimi1 nimi2%” põhimõttel, ehk siis kuvatakse ka kirju, kus on pealkirjaks näiteks “nimi1 nimi2 nimi3”. Näide:

Saaja
to:

to: parameetri abil otsides otsitakse kirju nii to: kui ka cc: realt.

Saaja järgi otsimiseks kasuta to:email, to:"Kuvatud nimi" või to:domeeninimi. Tasub märkida, et jutumärkidega eraldatud saaja otsingu puhul otsitakse kirju LIKE “%nimi1 nimi2%” põhimõttel, ehk siis kuvatakse ka kirju, kus on pealkirjaks näiteks “nimi1 nimi2 nimi3”. Näide:

Pealkiri
subject:

Pealkirja järgi otsimiseks kasuta märksõna subject:<pealkiri>. Kui soovid otsida pealkirjast täpsema fraasi, siis eralda fraas jutumärkidega subject:"sõna1 sõna2". Ka pealkirja järgi otsingu puhul kehtib osalise vaste otsimise põhimõte ehk LIKE “%sõna1 sõna2%” ning tulemuseks kuvatakse ka kirju, kus on pealkirjaks näiteks “123sõna1 sõna21”.

Kuupäev/periood
older:YYYY-MM-DD
before:YYYY-MM-DD
newer:YYYY-MM-DD
after:YYYY-MM-DD

Kuupäeva või perioodi järgi otsides tuleb sisestada kuupäev formaadis Aasta-kuu-päev

Pärast kindlat kuupäeva saadetud/saadud kirjade otsimiseks kasuta märksõnu newer:YYYY-MM-DD või after:YYYY-MM-DD.

Enne kindlat kuupäeva saadetud/saadud kirjade otsimiseks kasuta older:YYYY-MM-DD või before:YYYY-MM-DD

Kindla perioodi valimiseks kombineeri need omavahel, sisestades otsitava perioodi algus- ning lõpukuupäeva:

Lisainfo

Perioodi parameetriks saab mugavusfunktsioonina määrata ka today ja yesterday, näiteks before:today ja after:yesterday.

Tärniga     is:starred
Loetud     is:read
Lugemata     is:unread
Manusega kirjad
has:attachment

Kui soovid leida kirju, millele on lisatud manused, siis lisa otsingusse märksõna has:attachment

Kirja suurus
minSize:
maxSize:

Näiteks kõikide rohkem kui 10MB suuruste kirjade otsimiseks lisa otsingusse minSize:10MB ja kõikide vähem kui 10MB suuruste kirjade otsimiseks maxSize:10MB.

Kindel kaust
in:

Vaikimisi otsitakse kirju kõikidest kaustadest, välja arvatud Spam ja Trash. Kindlast kaustast kirjade otsimiseks kasuta märksõna in:kaustanimi, näiteks: in:Trash

Täpne sõna
sõne

Lihtteksti otsinguga kuvatakse ainult konkreetse, muutmata kujul sõnega kirju:

Täpne fraas
"Fraas"

Fraasiotsingu tarvis tuleb otsitav fraas paigutada jutumärkide vahele:

Vastasel juhul otsitakse kõiki sõnu eraldi:

Eemalda sõna tulemustest
-sõne

Kui soovid otsida kindla sõnega kirju, kuid eemaldada otsingust mõnda teist sõne sisaldavaid kirju, siis kasuta -sõne, näiteks:

Kombineeritud otsing
otsingumärk:sõne otsingumärk:sõne

Webmail.ee keskkonnas saab otsida kirju kombineerides täisteksti toetatud märksõna otsinguga, eraldades need tühikuga:

 

Kirjade filtreerimine

Webmail.ee võimaldab seadistada serveripõhiseid e-posti filtreid.

Serveri tasemel filter tähendab seda, et kirjad filtreeritakse juba enne e-posti kontole jõudmist. Näiteks saad lasta märksõnade abil liigutada kirju erinevatesse kaustadesse ja seda automaatselt kõikides e-posti rakendustes, mida sama e-posti aadressiga kasutad.

Filtrid mõjuvad vaid uutele sissetulevatele kirjadele. Olemasolevatele kirjadele filtrid ei rakendu.

Ühele kirjale võib rakenduda mitu filtrit korraga. Erand on kirja kustutamine. Kui mingi filter kirja kustutab, siis ükski teine filter, peale kirja edasi suunamise, ei rakendu.

Filtreid hakatakse rakendama selle järjekorra alusel, kuidas need seadete all loetletud on. Kui üks filter on mingi tegevuse juba määranud, siis teine filter seda üle ei kirjuta. Näiteks kui filter teeb tegevuse liiguta kausta X, siis teine filter seda enam kausta Y liigutada ei saa. Erand on spämmiks/mittespämmiks märkimine.

Täpsemaid näiteid kirjade filtreerimise kohta leiad siit abi artiklist.

Turvalisus, kahetasemeline autentimine, rakenduse salasõna jpm.

Webmail.ee keskkonna arendamise üheks suurimaks alustalaks on võetud turvalisus. Seda saab kasutaja tagada järgmistel viisidel.

Kahetasemeline autentimine (2FA)

E-posti kontole on võimalik seadistada kahetasemeline autentimine. See tähendab, et kontole ei saa sisse ainuüksi parooliga, vaid kasutada on vaja ka teist faktorit. Täpsema seadistamise juhendi leiad järgmisest artiklist.

Rakenduse salasõna

Kui soovid kasutada samaaegselt kahetasemelist autentimist ja näiteks mõnda e-posti rakendust (Outlook, Mac mail vms.) siis on vaja määrata kontole rakenduse salasõna.

Rakenduse salasõna puhul on tegu automaatselt genereeritud turvalise salasõnaga, millega saab postkasti vastu autentida vaid IMAP ja SMTP turvalist ühendust kasutades.

Täpsed juhendid rakenduse salasõna aktiveerimiseks leiad siit.

U2F-ühilduva füüsilise turvavõtmega autentimine

Lisaks klassikalisele TOTP autentimisvahendile toetab Webmail ka WebAuthn standardit. See tähendab, et sisse on võimalik logida ka kasutades näiteks oma nutiseadme sõrmejälge, FaceID’d, Windows Hello’d või turvavõtit (Yubikey vms.)

Sellest saab täpsemalt lugeda meie blogis avaldatud postitusest.

Turvalogi

Vajadusel saab kasutaja kontrollida, kust ja mis meetodil on tema e-posti konto vastu autenditud (või proovitud autentida). Selleks tuleb valida seadete all Turvalisus -> Turvalogi.

Kahtluse korral saab sedasi hõlpsalt üle vaadata kõik sisselogimise katsed. Vajadusel saab logi alla laadida ja jagada seda näiteks oma IT-administraatoriga.

 

Updated on 12. sept. 2023

Was this article helpful?

Related Articles