1. Home
  2. E-post
  3. Webmail.ee
  4. Üldised seaded – Webmail.ee

Üldised seaded – Webmail.ee

Webmailis on üldiste seadete all võimalik muuta eelistatud ajatsooni, keskkonnas kasutatavat keelt, ekraani vaadet, saadetud kirjade tagasikutsumise aega, Enter klahvi toimimisviisi, koostatavate kirjade vormistust, aga ka suunata sissetulevate kirjade koopiad teistele meiliaadressidele.

Webmaili üldised seaded leiad, vajutades Webmail.ee keskkonnas ülal paremas nurgas hammasratta ikoonile, seejärel Üldine.

Vaikimisi vormistuse muutmine

Webmailis on võimalik muuta koostatavate kirjade vaikimisi vormistust.
Näiteks kui sa ei soovi, et su kirjade font oleks Roboto, mis on Webmailis vaikimisi font, siis on sul võimalik vahetada see teise fonti vastu.

Kirja vormistuse muutmine käib üldistes seadetes Teksti vaikimisi stiil alt.

Selleks, et muuta kirjastiili ehk fonti, vajuta tekstile System Font.
Kirja suuruse muutmiseks vajuta 12pt peale ning kirja värvi muutmiseks A tähega nupule.

Mahakriipsutatud T nupust saad kõik muudatused tagasi võtta ehk minna tagasi vaikimisi vormistusele.

Kirja värvide muutmise all on välja toodud 22 erinevat värvust, aga on võimalik määrata ka täpsem värvieelistus. Selleks tuleb esmalt avada värvide valik ning vajutada paremal all nurgas asuvale värvipaleti ikoonile. Seejärel avaneb aken, kus on võimalik valida täpsem värv või sisestada soovitud RGB või HEX koodina.

3 või 2 paani vaade

Webmailis on vaikimisi kasutusel kolme paaniga ekraani vaade.
See tähendab, et webmail on jaotatud kolmeks osaks – vasakul on nimekiri postkastis olevatest kaustadest ja salvestatud kontaktidest, keskel nimekiri kirjadest ning paremal kuvatakse valitud kirja sisu.

Kasutada on võimalik ka kahe paani vaadet, mispuhul kuvatakse nimekirja kirjadest ning kiri avaneb üle ekraani.

Ekraani vaadet on võimalik muuta üldistes seadetes Ekraani vaade alt.

Kirja saatmise tühistamine

Valikus Tühista saatmine on võimalik seadistada kirja saatmisest loobumine.
Vaikimisi on saatmisest loobumine võimalik 5 sekundi jooksul, kuid seda saab seadistada ka pikemale ajale või hoopis välja lülitada.

Avanevas rippmenüüs saab seadistada viis erinevat aega, mille jooksul on võimalik kirja saatmine tühistada – 5, 10, 15, 20 või 30 sekundit. See tähendab, et kui oled juba Saada vajutanud, siis selle aja jooksul saab kirja saatmise tühistada ja seda ei saadeta välja. See kiri salvestatakse kausta Drafts. Kui valitud on Lülita välja, siis saadetakse kiri välja kohe pärast Saada vajutamist ja saatmist peatada ei saa.

Kirja saatmisel kuvatakse teavitus Kiri edukalt saadetud ja selle kõrval Tühista saatmine. Vastavalt valitud ajale on võimalik saatmist tühistada. Tühistatud kiri liigub kausta Drafts.

Suunamine

Lisaks Minu Zone keskkonnale on võimalik igal e-posti konto kasutajal ka ise oma aadressile saabuvad kirjad mõnele teisele aadressile koopiana edasi suunata. See tähendab, et lisaks selle postkasti aadressile saadetakse kirjast koopia edasi ka teisele määratud aadressile.
Lisatud aadress(id) salvestatakse automaatselt.

Kiri .EML formaadis failina

Zone klienditugi palub aeg-ajalt saata mõne sulle saabunud (või sinu saadetud) probleemse kirja .eml formaadis failina. Seda on vaja kirjades olevate päiste kontrollimiseks.

Kirja allalaadimiseks tuleb sisse logida veebimeili aadressil https://webmail.ee . Seejärel tuleb vajaliku kirja paremas ülanurgas kolme punkti menüüst valida Näita originaali. Järgmisel lehel tuleb klõpsata Laadi alla lehe vasakus ülaosas. Kiri salvestatakse kohalikku arvutisse failinimega message.eml. See fail on vaja meile manusena edasi saata.

 

 

Updated on 30. apr. 2024

Was this article helpful?

Related Articles