1. Home
  2. E-post
  3. Webmail.ee
  4. Kirjade otsing webmail.ee keskkonnas

Kirjade otsing webmail.ee keskkonnas

Siin lehel koondame kokku kõik kasulikud nipid ja trikid, mis puudutavad webmail.ee otsingut.

Webmail.ee tekstiotsing on FULLTEXT index kirja algusest tekstist 1024 baiti (ilma kirjavahemärkideta).

Klõpsates Otsingumärk tulbas olevatele nooltele avanevad täpsemad juhised koos näidetega.

Otsinguparameetrid

Otsinguparameeter Otsingumärk
Saatja
from:

Saatja järgi saab otsida from:email, from:"Kuvatud nimi" või from:domeeninimi abil. Tasub märkida, et jutumärkidega eraldatud saatja otsingu puhul otsitakse kirju LIKE “%nimi1 nimi2%” põhimõttel, ehk siis kuvatakse ka kirju, kus on pealkirjaks näiteks “nimi1 nimi2 nimi3”. Näiteks:

Saaja
to:

to: parameetri abil otsides otsitakse kirju nii to: kui ka cc: realt.

Saaja järgi otsimiseks kasuta to:email, to:"Kuvatud nimi" või to:domeeninimi. Tasub märkida, et jutumärkidega eraldatud saaja otsingu puhul otsitakse kirju LIKE “%nimi1 nimi2%” põhimõttel, ehk siis kuvatakse ka kirju, kus on pealkirjaks näiteks “nimi1 nimi2 nimi3”. Näiteks:

Pealkiri
subject:

Pealkirja järgi otsimiseks kasuta märksõna subject:<pealkiri>. Kui soovid otsida pealkirjast täpsema fraasi, siis eralda fraas jutumärkidega subject:"sõna1 sõna2". Ka pealkirja järgi otsingu puhul kehtib osalise vaste otsimise põhimõte ehk LIKE “%sõna1 sõna2%” ning tulemuseks kuvatakse ka kirju, kus on pealkirjaks näiteks “123sõna1 sõna21”.

Kuupäev/periood
older:YYYY-MM-DD
before:YYYY-MM-DD
newer:YYYY-MM-DD
after:YYYY-MM-DD

Kuupäeva või perioodi järgi otsides tuleb sisestada kuupäev formaadis Aasta-kuu-päev

Pärast kindlat kuupäeva saadetud/saadud kirjade otsimiseks kasuta märksõnu newer:YYYY-MM-DD või after:YYYY-MM-DD.

Enne kindlat kuupäeva saadetud/saadud kirjade otsimiseks kasuta older:YYYY-MM-DD või before:YYYY-MM-DD

Kindla perioodi valimiseks kombineeri need omavahel, sisestades otsitava perioodi algus- ning lõpukuupäeva:

Lisainfo

Perioodi parameetriks saab mugavusfunktsioonina määrata ka today ja yesterday, näiteks before:today ja after:yesterday.

Tärniga     is:starred
Loetud     is:read
Lugemata     is:unread
Manusega kirjad
has:attachment

Kui soovid leida kirju, millele on lisatud manused, siis lisa otsingusse märksõna has:attachment

Kirja suurus
minSize:
maxSize:

Näiteks kõikide rohkem kui 10MB suuruste kirjade otsimiseks lisa otsingusse minSize:10MB ja kõikide vähem kui 10MB suuruste kirjade otsimiseks maxSize:10MB.

Kindel kaust
in:

Vaikimisi otsitakse kirju kõikidest kaustadest, välja arvatud Spam ja Trash. Kindlast kaustast kirjade otsimiseks kasuta märksõna in:kaustanimi, näiteks: in:Trash

Täpne sõna
sõne

Lihtteksti otsinguga kuvatakse ainult konkreetse, muutmata kujul sõnega kirju:

Täpne fraas
"Fraas"

Fraasiotsingu tarvis tuleb otsitav fraas paigutada jutumärkide vahele:

Vastasel juhul otsitakse kõiki sõnu eraldi:

Eemalda sõna tulemustest
-sõne

Kui soovid otsida kindla sõnega kirju, kuid eemaldada otsingust mõnda teist sõne sisaldavaid kirju, siis kasuta -sõne, näiteks:

Kombineeritud otsing
otsingumärk:sõne otsingumärk:sõne

Webmail.ee keskkonnas saab otsida kirju kombineerides täisteksti toetatud märksõna otsinguga, eraldades neid tühikuga:

Tehnilist

Lisainfo

FULLTEXT index on indeksi tüüp, mida kasutatakse MySQL andmebaasides full-text ehk täistekstiotsingu käitamiseks. Täistekstiotsingu puhul on tegemist SQL Serveri funktsiooniga, mis toetab täistekstipäringuid märgipõhiste andmete vastu. Seda tüüpi päringud võivad sisaldada sõnu ja fraase ning nende sõnade või fraaside teisi vorme.

Näiteks kui indekseeritud tekst sisaldab fraasi “tabelid võivad sisaldada indekseid”, sisaldab täisteksti register nelja märki: tabelid, võivad, sisaldada ja indekseid. Kuna võtmesõnade loendist saab hõlpsasti otsida, saavad täistekstipäringud kiiresti vajalikud kirjed üles leida.

Subject, from, to märksõna otsingud tagastavad osavasteid (partial match), ehk sisuliselt otsing from:arditähendab, et otsitakse LIKE “%ardi%” ehk vastuste seas võib leida ka “pardi”, “kaardimaja” jms:

Tähelepanu!

Kirja sisus AND otsingu tuge kahjuks ei ole. Toetatud on vaid fraasiotsing. Kui soovid leida kirju, milles kindlasti sisalduvad konkreetsed sõnad, siis tuleb iga sõna eraldada jutumärkidega.

Näide

Suurest postkastist kirjade otsimine

Kui postkastis on kümneid või sadu tuhandeid kirju võib ühe parameetriga otsing venida väga pikaks. Selle vältimiseks on soovitame kasutada täpsustavaid parameetreid.

Updated on 29. apr. 2024

Was this article helpful?

Related Articles