1. Home
  2. E-post
  3. Webmail.ee
  4. Kirjade otsing webmail.ee keskkonnas

Kirjade otsing webmail.ee keskkonnas

Siin lehel koondame kokku kõik kasulikud nipid ja trikid, mis puudutavad webmail.ee otsingut.

Tekstiotsing

Webmail.ee tekstiotsing on FULLTEXT index kirja algusest tekstist 1024 baiti (ilma kirjavahemärkideta).

Lisainfo

FULLTEXT index on indeksi tüüp, mida kasutatakse MySQL andmebaasides full-text ehk täistekstiotsingu käitamiseks. Täistekstiotsingu puhul on tegemist SQL Serveri funktsiooniga, mis toetab täistekstipäringuid märgipõhiste andmete vastu. Seda tüüpi päringud võivad sisaldada sõnu ja fraase ning nende sõnade või fraaside teisi vorme.

Näiteks kui indekseeritud tekst sisaldab fraasi “tabelid võivad sisaldada indekseid”, sisaldab täisteksti register nelja märki: tabelid, võivad, sisaldada ja indekseid. Kuna võtmesõnade loendist saab hõlpsasti otsida, saavad täistekstipäringud kiiresti vajalikud kirjed üles leida.

Lihtteksti otsinguga kuvatakse ainult konkreetse, muutmata kujul, sõne või fraasiga kirju:

Fraasiotsingu tarvis tuleb otsitav fraas paigutada jutumärkide vahele:

Vastasel juhul otsitakse kõiki sõnu eraldi:

Kui soovite otsida kindla sõnega kirju, kuid eemaldada otsingust mõnda teist sõne sisaldavaid kirju, siis kasutage -sõne, näiteks:

Subject, from, to märksõna otsingud tagastavad osavasteid (partial match), ehk sisuliselt otsing from:arditähendab, et otsitakse LIKE “%ardi%” ehk vastuste seas võib leida ka “pardi”, “kaardimaja” jms:

Tähelepanu!

Kirja sisus AND otsingu tuge kahjuks ei ole. Toetatud on vaid fraasiotsing. Kui soovite leida kirju, milles kindlasti sisalduvad konkreetsed sõnad, siis tuleb iga sõna eraldada jutumärkidega.

Näide

Kombineeritud otsing

Webmail.ee keskkonnas saab otsida kirju kombineerides täisteksti toetatud märksõna otsinguga, eraldades neid tühikuga:

Järgnevalt vaatleme kõiki toetatud otsingu märksõnu ning nende kasutust täpsemalt.

Kindlast kaustast kirjade otsimine

Vaikimisi otsitakse kirju kõikidest kaustadest, välja arvatud Spam ja Trash. Kindlast kaustast kirjade otsimiseks kasutage märksõna in:kaustanimi, näiteks: in:Trash

Kirja saaja/saatja järgi otsimine

Saaja järgi otsimiseks kasutage to:email, to:"Kuvatud nimi" või to:domeeninimi. Analoogselt saate otsida ka kirja saatja järgi from:email, from:"Kuvatud nimi" või from:domeeninimi. Tasub märkida, et ka jutumärkidega eraldatud saaja/saatja otsingu puhul otsitakse kirju LIKE “%nimi1 nimi2%” põhimõttel, ehk siis kuvatakse ka kirju, kus on pealkirjaks näiteks “nimi1 nimi2 nimi3”. Näiteks:

Lisainfo

to: parameetri abil otsides otsitakse kirju nii to: kui ka cc: realt.

Kuupäeva või perioodi järgi otsimine

Kuupäeva või perioodi järgi otsides tuleb sisestada kuupäev formaadis Aasta-kuu-päev

Pärast kindlat kuupäeva saadetud/saadud kirjade otsimiseks saate kasutada märksõnu newer:YYYY-MM-DD või after:YYYY-MM-DD.

Enne kindlat kuupäeva saadetud/saadud kirjade otsimiseks kasutage older:YYYY-MM-DD või before:YYYY-MM-DD

Kindla perioodi valimiseks kombineerige need omavahel, sisestades otsitava perioodi algus- ning lõpukuupäeva:

Lisainfo

Perioodi parameetriks saab mugavusfunktsioonina määrata ka today ja yesterday, näiteks before:today ja after:yesterday.

Manusega kirjad

Kui soovite leida kirju, millele on lisatud manused, siis lisage otsingusse märksõna has:attachment

Pealkirja järgi otsimine

Pealkirja järgi otsimiseks kasutage märksõna subject:<pealkiri>. Kui soovite otsida pealkirjast täpsema fraasi, siis eraldage fraas jutumärkidega subject:"sõna1 sõna2". Ka pealkirja järgi otsingu puhul kehtib osalise vaste otsimise põhimõte ehk LIKE “%sõna1 sõna2%” ning tulemuseks kuvatakse ka kirju, kus on pealkirjaks näiteks “123sõna1 sõna21”.

Tärniga, loetud ning lugemata kirjad

Lisades otsingusse is:starred, is:readvõi is:unread kuvatakse tulemusi tärniga märgistatud, loetud või lugemata kirjade seast.

Suuruse järgi otsimine

Suuruse järgi saab kirju otsida minSize ja maxSize märksõnadega. Näiteks kõikide rohkem kui 10MB suuruste kirjade otsimiseks lisage otsingusse minSize:10MB ja kõikide vähem kui 10MB suuruste kirjade otsimiseks maxSize:10MB.

Suurest postkastist kirjade otsimine

Kui postkastis on kümneid või sadu tuhandeid kirju võib ühe parameetriga otsing venida väga pikaks. Selle vältimiseks on soovitatav kasutada täpsustavaid parameetreid.

Näited

Otsing saatja ja perioodi järgiOtsing kausta ja saatja järgi:

Updated on 28. okt. 2022

Was this article helpful?

Related Articles