Redis

redis-cli

redis-cli kasutamiseks tuleb kasutada käsku:
> vs-redis-cli

Redis’e versiooni, ühenduse loonud kliente/rakendusi jm infot näeb redis-cli käsuga:
> info

Nimekirja redis-cli käskudest ja nende kasutamisest, leiab Redis’e dokumentatsioonist:
redis.io/commands/

WordPress – Redis Object Cache kasutusele võtmine

WordPress’i plugina Redis Object Cache jaoks peab kasutatav PHP versioon olema minimaalselt 7.2 ja vastava pea- või alamdomeeni jaoks, millele WordPress on paigaldatud, peab PHP laienduste all olema Redis’e laiendus aktiveeritud, mis vaikimisi ka on nii.

Tähelepanu!

Esmalt on soovitatav teha veebilehest tõmmis ehk varukoopia juhuks, kui midagi läheb valesti, saab sellest kiiresti taastada veebilehe töötava seisu.

Redis’e serveri käivitamine

Redis’e serveri käivitamiseks minge Minu Zone halduses Veebimajutuse leheküljele ja valige menüüst: Andmebaasid > Redis ning vajutage nupule Käivita Redis andmebaas.

Redise server käivitatakse virtuaalserveri jaoks 2 minuti jooksul.

Jätke see lehekülg seni avatuks, kuni siit on kopeeritud WordPress’i wp-config.php faili jaoks vajalikud andmed.

Tähelepanu!

Kui Andmebaasid menüüs ei ole Redis’e valikut, tuleb vahetada virtuaalserveri teenusepaketti.

Konfiguratsioon ja aktiveerimine

Logige sisse WordPress’i töölauale ja paigaldage uus plugin nimega Redis Object Cache ning aktiveerige see.

Seejärel avage WordPress’i konfiguratsiooni fail wp-config.php.

Veebiserveris asuvaid faile saab toimetada FTP ja SSH kaudu

Juhendid FTP ja SSH ühenduse loomiseks:
FTP – Sisselogimine
SSH ühenduse loomine

Lisage wp-config.php faili, enne selle lõpuosas asuvat “stop editing” rida, vajalikud Redise’e konfiguratsiooni andmed:

define( 'WP_REDIS_HOST', '127.1.23.456' );
define( 'WP_REDIS_PORT', 6379 );
define( 'WP_REDIS_PASSWORD', 'abcdefghijklm1234567890' );
define( 'WP_REDIS_CLIENT', 'predis' );
define( 'WP_REDIS_PREFIX', 'my-site' );
define( 'WP_REDIS_DATABASE', 0 );
define( 'WP_REDIS_TIMEOUT', 1 );
define( 'WP_REDIS_READ_TIMEOUT', 1 );

WP_REDIS_HOST ja WP_REDIS_PASSWORD väärtused leiab Minu Zone halduses, Veebimajutuse Andmebaasid > Redis leheküljelt.

Ülejäänud Redis’e konfiguratsiooni andmed ja täpsemad juhised leiab plugina dokumentatsioonist:
Redis Object Cache for WordPress – Configuration
Installing Redis Object Cache – Configuring the plugin

Peale Redis’e konfiguratsiooni lisamist faili wp-config.php, laadige uuesti WordPress’i halduses Redis’e lehekülg: Sätted > Redis, mille Overview vahelehel peab nüüd Redis’e staatus olema kättesaadav (Reachable):


Seejärel aktiveerige Redis, vajutades samal leheküljel nupule Enable Object Cache.

Kasulik nõuanne!

Redis’e staatust saab vaadata ja aktiveerida ka SSH kaudu WP-CLI käskudega:
> wp redis status
> wp redis enable

Redis Object Cache jaoks on olemas veel lisaks WP-CLI käskusi.
Rohkema informatsiooni saamiseks kasutage peale plugina paigaldust käsku
> wp help redis

Kasutuse graafikud

Redis’e kasutuse graafikud, milledelt saab ülevaate mälu kasutuse, operatsioonide, ühenduste ja võtmete kasutuse kohta, on näha Minu Zone halduses, Veebimajutuse Andmebaasid > Redis leheküljel.

Redis’e puhvri tühjendamine

Enamasti ei ole vajadust Redis’e puhvrit tühjendada.
Kuid siiski on see mõnikord ainus võimalus, kui WordPress’i taustatoimingud või töölaud ei tööta korralikult või pistikprogrammide aktiveerimine ja deaktiveerimine ei õnnestu.
Redis’e puhvrit saab tühjendada, valides WordPress’i töölaua menüüst Sätted > Redis ja vajutades nupule Flush Cache.
redis-cli käsk selle jaoks on:
> FLUSHALL

WordPress’i veateade “Error establishing a Redis connection”

Kui WordPress näitab veateadet Error establishing a Redis connection, ei ole Redis’e server käivitatud või puuduvad WordPress’i konfiguratsioonifailis wp-config.php, Redis’e konfiguratsiooni andmed või on need valed.

Updated on 13. juuni 2023

Was this article helpful?

Related Articles