1. Home
 2. Tehniline
 3. Apache
 4. Paralleeltöö ühikute limiidid
 1. Home
 2. Tehniline
 3. Paralleeltöö ühikute limiidid

Paralleeltöö ühikute limiidid

Mis on paralleeltöö ühik?

Veebimajutuspakettides on kasutusel paralleeltöö ühikute limiit, mille eesmärgiks on tagada jagatud keskkonna stabiilne töö, et ühe hosti poolt tehtud tegevus teisi mõjutama ei hakkaks.

Paralleeltöö ühik näitab, mitu samaaegset päringut sinu veebiserveri pihta teha võib. Täpsemalt kirjutasime paralleeltöö ühikutest meie blogis.

Paralleeltöö ühikute limiit sõltub veebimajutuspaketist, mis on välja toodud ka meie kodulehel pakettide detailse võrdluse all:

 • Starter – 150
 • Business – 250
 • Pro – 450
Kasulik teada

Nutikas pilveserveris ja Nutikas privaatserveris paralleeltöö ühikute limiit puudub.

Logides on paralleeltöö ühikute kanded logidest leitavad Zunami nime alt. Kasutusel oleva paketi limiiti saab kontrollida ka logirea lõpus, näiteks (115/100).

ZunamiSoftRequestLimit

Lubatud ühenduste arv, mida ületades hakatakse tegevust Apache logisse logima, aga päringuid veel tagasi ei lükata ning logisse jääb järgmine kanne:

[2024-01-01 00:00:00.000000] [vhost: domeen.ee] [zunami:error] [pid: 12345] mod_zunami.c(341): [client: 123.123.123.123:12345] ZunamiSoftRequestLimit exceeded for 123456 (115/100)

ZunamiHardRequestLimit

Lubatud ühenduste arv, enne kui neid tagasi lükkama hakatakse. Antud limiidi täitumisel antakse päringule “503 – Service Temporarily Unavailable” veateade ning logisse jääb järgmine kanne:

[2024-01-01 00:00:00.000000] [vhost: domeen.ee] [zunami:error] [pid: 12345] [client: 123.123.123.123:12345] ZunamiHardRequestLimit exceeded for 123456 (170/150)

ZunamiIpConn

Paralleeltöö ühikute kõrval võib logidest leida ka ZunamiIpConn ja ZunamiIpConnVHostsLimit kandeid. Nende eesmärk on piirata agressiivsete veebiskännerite päringuid, mis teevad lühikese aja jooksul paljudele erinevatele virthostidele (veebiserveris asuvate pea- ja alamdomeenidele) ülekoormust põhjustavaid päringuid:

 • ZunamiIpConn kujutab endast lubatud samaaegsete ühenduste arvu (100) ühelt IP’lt.
 • ZunamiIpConnVHostsLimit kujutab endast virthostide arvu (10), millele samaaegselt ühendusi lubatud teha on.

Limiiti ületanud päringutele antakse “429 – Too many requests” veateade ning logisse jäävad vastavad kanded:

[2024-01-01 00:00:00.000000] [vhost: domeen.ee] [zunami:error] [pid: 12345] [client: 123.123.123.123:12345] ZunamiIpConn exceeded for 123.123.123.123 (120/100)

[2024-01-01 00:00:00.000000] [vhost: domeen.ee] [zunami:error] [pid: 12345] [client: 123.123.123.123:12345] ZunamiIpConnVHostsLimit exceeded for 123.123.123.123 (11/10)

Antud näitest on näha, et proovitud on luua 120 ühendust (120/100) 11 erineva veebiserveris asuva virthosti vastu (11/10).  

Lisainfo

ZunamiIpConn limiidid on olenemata veebimajutuspaketist ühesugused.

Updated on 16. mai 2024

Was this article helpful?

Related Articles