1. Home
  2. E-post
  3. E-posti piirangud

E-posti piirangud

Hea kasutajakogemuse ja turvalisuse tagamiseks kehtivad e-posti aadressidel kirjade saatmisel järgmised piirangud:

E-posti saatmise piirang

Läbi meie väljuva (SMTP) serveri ja veebimaili on lubatud saata üks kiri iga 5 sekundi tagant. Piirangu ületamisel kirjade saatmine blokeeritakse automaatselt. Kui konto on blokeeritud, siis antakse veateade SMTP ACCESS DENIED. Piirangu eemaldamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega.

Täpsed paketipõhised limiidid leiad siit.

Lisainfo

Küberrünnete ennetamiseks või neutraliseerimiseks rakendatavate e-posti piirangute kohta leiad infot siit

Rämpspost (SPAM)

Rämpsposti saatmine meie serverite kaudu on rangelt keelatud. Rämpspostiks loeme kõik reklaamkirjad, mida kirja saaja ei ole endale ise tellinud.

Siinkohal lähtume Eesti Vabariigi Võlaõigusseadusest, kus on kirjas: “§ 60. Sidevahendi kasutamise piirangud: Pakkumise võib edastada tarbija faksile ja telefoni automaatvastajale või elektronpostiaadressile üksnes tarbija eelneval nõusolekul. Muid individuaalset suhtlemist võimaldavaid sidevahendeid võib pakkumise edastamiseks kasutada, kui tarbija ei ole nende kasutamist sõnaselgelt keelanud.”

E-kirja mahupiirang

Sissetuleva kirja maksimumsuurus koos päistega on 25 MiB. Meie serverite kaudu väljasaadetava kirjade maksimumsuurus on samuti kuni 25 MiB. Kirja saatmisel tuleb arvestada manuse 30% kasvureeglit ehk iga manus muutub kirja sees 30% suuremaks.

Näide: Kui lisada kirjale 10 MiB-ne manus, siis kirja suurus on tegelikult ~13 MiB.

Postkasti mahupiirang

Postkasti piirmaht sõltub kasutusel olevast virtuaalserveri teenuspaketist.

Lisainfo

Postkasti mahupiirangu tõstmise juhend on siin. Konto maht on võimalik tõsta kuni 100GB peale!

Tähelepanu!

Ära ava kirja, millele on lisatud kahtlane fail. Mõtle, kas saatjal võis olla põhjus sellise faili saatmiseks või mitte. Võimaluse korral kontrolli saatja käest üle, kas tema saatis selle faili.

Updated on 28. jaan. 2023

Was this article helpful?

Related Articles