1. Home
  2. E-post
  3. E-posti turundus: uudiskirjade saatmise meelespea

E-posti turundus: uudiskirjade saatmise meelespea

Tehes oma ettevõtte toodetele või veebilehele e-posti teel turundust, tuleb kindlasti arvestada sellega, mis on lubatud ja mis mitte.

  • E-posti otseturundust tegev kasutaja on kohustatud tagama selle, et saadab e-posti ainult selleks eelnevalt nõusoleku andnud olemasolevatele klientidele ning vabatahtlikult ja teadlikult postiloendiga liitunutele.
  • Kasutaja omab detailset ülevaadet kõigi loendis olevate aadresside päritolu ja nõusoleku saamise viiside kohta ning arvestab, et Elektroonilise side seaduse kohaselt lasub tõendamise kohustus isikul, kelle nimel otseturustust tehakse.
  • Lubatud on ainult kasutaja selgesõnalise nõustumise teel saadud e-posti aadresside loendid. Ostetud, renditud, veebide skaneerimise kaudu kogutud või mistahes muul viisil saadud loendid ei ole lubatud.
  • Postiloendist lahkumine peab olema võimalik ühe hiireklõpsuga kirjas oleva lingi abil.
  • Postiloendite haldamiseks ja kirjade saatmiseks kasutatakse selleks mõeldud lahendust, näiteks teenusepakkujaid MailChimp, Campaign Monitor, Sendsmaily jms.
Hoia meeles!

Zone pakutud postiloend ei ole loodud otseturunduseks, vaid pigem ettevõtte sisese uudiskirja jaoks.

E-posti turunduse teenusepakkujat valides soovitame eelnevalt veenduda, et valitud ettevõte ei oleks märgitud mõnda rahvusvahelisse rämpspostitajate andmebaasi. Siin mõned näited:

NB!

Keelatud on ka tellimata kirjade saatmine teistest serveritest, kui kirja sisus reklaamitakse Zone Media OÜ serverites majutatud veebilehte. Selline tegevus võib kaasa tuua veebiserveri jagatud IP-aadressi musta nimekirja lisamise.

Updated on 3. märts 2023

Was this article helpful?

Related Articles