1. Home
  2. E-post
  3. ARC – Authenticated Received Chain

ARC – Authenticated Received Chain

Authenticated Received Chain (ARC) on e-posti autentimissüsteem, mis võimaldab vahepealsel meiliserveril kirja edasisuunamisel allkirjastada e-kirja algsed autentimistulemused. Isegi kui vastuvõtva meiliserveri jaoks edasisuunatud kirja DMARC reegleid on rikutud, saab see usaldada, et vahepealse serveri poolt kirja vastu võttes olid need veel korrektsed.

ARC allkirjad põhinevad usaldusel. Iga vastuvõttev e-posti server saab ise otsustada, kelle allkirju ta usaldab. Microsoft O365 keskkonnas saab usaldatavaid ARC allkirjastajaid lisada näiteks nii.

Zone e-posti serverid lisavad edasisuunatud kirjadele ARC allkirja zone.eu domeenilt.  Zone lisatud ARC allkiri on usaldatav, kuna enne kirja vastu võtmist on tehtud DMARC jms. kontrollid.

Updated on 8. märts 2023

Was this article helpful?

Related Articles