BIMI

Ülevaade

Brand Indicators for Message Identification ehk BIMI on uus standard, mis võimaldab ettevõtetel kuvada enda logosid vastava toega e-posti klientides. See võimaldab olla sisendkastis rohkem äratuntav ning samas vähendada ka õngitsusrünnete efektiivsust.

BIMI toetub tugevalt eelnevalt olemas olnud kaitsemehhanismidele nagu SPF, DKIM ja DMARC. Ilma nendeta BIMI’t kasutada ei saa. Sellise ülesehituse eesmärgiks on pakkuda suuremat kindlustunnet kirja saajatele, et kiri on tõesti saadetud õigelt saatjalt.

BIMI tugi on pea kõigil suurtematel e-posti teenusepakkujatel, nagu nt. Apple Mail, Google Gmail/Gsuite või Yahoo Mail. Täieliku loetelu leiab BIMI grupi kodulehelt.

Tehnilised nõuded

BIMI töötamise peamiseks eelduseks on “range” DMARC-poliis, poliisile mittevastavad kirjad tuleb kõik määrata karantiini (p=quarantine) või lükata tagasi (p=reject). Poliisis ei tohi pct olla alla väärtuse 100(%).

Lisainfo

DMARC kirje seadistamise kohta leiab juhendeid meie DMARC abiartiklist.

Kuna BIMI suurendab usaldusväärsust kirja sisu suhtes, siis tihti on nõutud ka VMC-sertifikaadi olemasolu. Nii ka Zone Webmaili puhul. Saatjatele mõeldud lisainfot leiab lehelt: https://bimigroup.org/faqs-for-senders-esps/

Zone Webmail kuvab BIMI logo hetkel ainult sellisel juhul kui saatjadomeeni BIMI logo vastab VMC (Verified Mark Certificate) sertifikaadile ning kiri on vastavalt BIMI-standardile kooskõlas ka domeeni DMARC-poliisiga (ja sisaldab vastavat korrektset DKIM-allkirja).

Webmailis näeb BIMI logo kolme paani vaates kirjade listingus:

Samuti on näha BIMI sertifikaati avatud kirjas kontakti ikoonina:

 

Lisainfo

Kui kasutusel on BIMI, aga Zone Webmail seda ei kuva või on soov BIMI kasutusele võtta oma ettevõtte domeenil, siis lisaküsimuste jaoks pöördu palun meie müügiosakonda aadressil sales@zone.ee.

Updated on 8. mai 2024

Was this article helpful?

Related Articles