1. Home
  2. Tehniline
  3. PHP
  4. PHP režiimide (FastCGI, Apache Module, CLI) erinevused

PHP režiimide (FastCGI, Apache Module, CLI) erinevused

Zone virtuaalserverites ja privaatserverites on PHP skripte võimalik jooksutada kolmes erinevas režiimis:

  • FastCGI (vaikimisi kasutatav režiim)
  • Apache Module
  • CLI 

FastCGI režiim on vaikimisi aktiveeritud. Selle režiimi eeliseks on PHP töötamine kasutaja õigustes. Peamiselt tähendab see kõrgemat turvalisust ja vähem probleeme failiõigustega. CGI režiimis on võimalik valida, milliseid PHP mooduleid täpselt kasutada soovitakse.

Apache Module režiimis töötab PHP veebiserveri (Apache) kasutajakonto alt, mis tähendab, et näiteks failidesse kirjutamisel tuleb arvestada asjaoluga, et failil peab olema kõigile kirjutamise õigus. Apache module režiimis ei ole võimalik kasutada PHP exec() funktsioone.

PHP CLI-d kasutatakse peamiselt Crontabi töödes. PHP CLI-ga on võimalik luua ka eraldi php.ini fail. Arvestada tuleks sellega, et vaikimisi ei laeta antud režiimi puhul PHP mooduleid. PHP mooduleid saab PHP CLI reziimi kasutamisel laadida funktsiooniga dl(). Näiteks: dl(“php_soap.so”); 

Updated on 18. okt. 2018

Was this article helpful?

Related Articles