1. Home
  2. Tehniline
  3. PHP
  4. PHP režiimide (FastCGI ja CLI) erinevused

PHP režiimide (FastCGI ja CLI) erinevused

Zone virtuaalserverites ja privaatserverites on PHP skripte võimalik jooksutada kahes erinevas režiimis:

  • FastCGI (vaikimisi kasutatav režiim)
  • CLI

FastCGI režiim on vaikimisi aktiveeritud. Selle režiimi eeliseks on PHP töötamine kasutaja õigustes. Peamiselt tähendab see kõrgemat turvalisust ja vähem probleeme failiõigustega. CGI režiimis on võimalik valida, milliseid PHP mooduleid täpselt kasutada soovitakse.

PHP CLI-d kasutatakse peamiselt Crontabi töödes. PHP CLI-ga on võimalik luua ka eraldi php.ini fail. Arvestada tuleks sellega, et vaikimisi ei laeta antud režiimi puhul PHP mooduleid. PHP mooduleid saab PHP CLI reziimi kasutamisel laadida funktsiooniga dl(). Näiteks: dl("php_soap.so")

Vaikimisi on kasutusel veebiserveri peadomeeniga sama PHP versioon.

Updated on 28. jaan. 2023

Was this article helpful?

Related Articles