1. Home
  2. Tehniline
  3. Apache
  4. Konsoolis PHP vaikeversiooni muutmine
  1. Home
  2. Tehniline
  3. Konsoolis PHP vaikeversiooni muutmine

Konsoolis PHP vaikeversiooni muutmine

Zone haldusega serverites (Virtuaalserver, Nutikas privaatserver) on SSH konsoolis vaikimisi PHP CLI versioon sama, mis peadomeeni PHP versioon.

Hetkel kasutusel olevat versiooninumbrit saab vaadata, kui käivitada konsoolis käsk:

> php -v

mis annab järgmise vastuse:

virt1234:sn-69-1.tll07.zoneas.eu:~> php -v
PHP 8.1.13 (cli) (built: Nov 28 2022 08:06:02) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.1.13, Copyright (c) Zend Technologies
with Zend OPcache v8.1.13, Copyright (c), by Zend Technologies

Teiste versioonide kasutamine

Muutes veebimajutuse peadomeeni PHP versiooni, muutub ka konsooli vaikeversioon. PHP versiooni saab muuta Minu Zone keskkonnas veebimajutuse halduse jaotises Veebiserver.

Selleks, et muuta kasutusel olevat PHP versiooni ainult konsoolis, tuleb tekitada ~/bin/ kataloogi symlink soovitud PHP CLI versiooni failini.

Kui soovitakse kasutada PHP 8.1 versiooni, tuleb käivitada:

> mkdir -p ~/bin && ln -sf /usr/bin/php81-cli ~/bin/php

Kui soovitakse kasutada PHP 7.4 versiooni, tuleb käivitada:

> mkdir -p ~/bin && ln -sf /usr/bin/php74-cli ~/bin/php

Kui soovitakse kasutada PHP 7.2 versiooni, siis tuleb käivitada:

> mkdir -p ~/bin && ln -sf /usr/bin/php72-cli ~/bin/php

Peale käsu käivitamist tuleb välja logida ja uuesti sisse logida, misjärel näitab käsk php -v muudetud versiooni.

Kui soovitakse kasutada mõnda teist versiooni, siis tuleb teha symlink vastava versiooni php-cli failini. Näiteks 8.0, 7.3, 7.0 ja 5.6 jaoks vastavalt: php80-cli, php73-cli, php70-cli või php56-cli.

PS! Kui see link teha, siis enam automaatselt PHP CLI versioon ei muutu.
Selleks, et kasutada uuesti süsteemi vaikimisi PHP CLI versiooni, tuleb symlink ära kustutada järgmise käsuga:

> rm -f ~/bin/php
Updated on 10. mai 2024

Was this article helpful?

Related Articles