1. Home
  2. Tehniline
  3. Apache
  4. Konsoolis PHP vaikeversiooni muutmine
  1. Home
  2. Tehniline
  3. Konsoolis PHP vaikeversiooni muutmine

Konsoolis PHP vaikeversiooni muutmine

Zone platvormis on SSH konsoolis vaikimisi PHP CLI versioon vähemalt 6 kuud väljas olnud stable release.

Hetkel kasutusel olevat versiooninumbrit saab vaadata, kui käivitada konsoolis käsk

> php -v

Mis annab järgmise vastuse:

virt490:sn-69-31.tll07.zoneas.eu:~> php -v
PHP 7.2.4 (cli) (built: May 3 2018 22:32:51) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
Zend Engine v3.2.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
with Zend OPcache v7.2.4, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies

Selleks, et muuta vaikimisi kasutusel olevat PHP versiooni, tuleb tekitada ~/bin/ kataloogi symlink soovitud PHP CLI versiooni failini.

PHP CLI faili asukoht serveris sõltub sellest, kas on tegemist uue ZoneOS platvormiga serveriga või mitte.
Serveri platvormi saab teada peale SSH ühenduse loomist, vaadates kumb nimi on päises oleva informatsiooni hulgas:
– Operating System: ZoneOS
– DataZone Server Platform

Vastavalt serveri platvormile, käivita vajaliku PHP versiooni jaoks üks kahest käsust.

Kui soovitakse kasutada PHP 7.3 versiooni, siis tuleb kävitida:

ZoneOS:
> mkdir -p ~/bin && ln -sf /usr/bin/php73-cli ~/bin/php

DataZone:
> mkdir -p ~/bin && ln -sf /opt/zone/bin/php73-cli ~/bin/php

Kui soovitakse kasutada PHP 7.2 versiooni, siis tuleb kävitida:

ZoneOS:
> mkdir -p ~/bin && ln -sf /usr/bin/php72-cli ~/bin/php

DataZone:
> mkdir -p ~/bin && ln -sf /opt/zone/bin/php72-cli ~/bin/php

Kui soovitakse kasutada PHP 7.1 versiooni, siis tuleb kävitida:

ZoneOS:
> mkdir -p ~/bin && ln -sf /usr/bin/php71-cli ~/bin/php

DataZone:
> mkdir -p ~/bin && ln -sf /opt/zone/bin/php71-cli ~/bin/php

Peale käsu kävitamist tuleb välja logida ja uuesti sisse logida, misjärel näitab käsk php -v soovitud versiooni.

Kui soovitakse kasutada veel vanemaid 5.6 või 7.0 versioone, siis tuleb teha symlink vastavalt php56-cli või php70-cli failile.

PS! Kui see link teha, siis enam automaatselt PHP CLI versioon ei muutu.
Selleks, et kasutada uuesti süsteemi vaikimisi PHP CLI versiooni, tuleb symlink ära kustutada järgmise käsuga:

> rm -f ~/bin/php
Updated on 15. jaan. 2021

Was this article helpful?

Related Articles