opcache_reset

opcache_reset funktsioon on mõeldud PHP Opcache mälu puhastamiseks. Kuna serveris on kasutusel PHP CGI rezhiim, siis tühjendab opcache_reset funktsioon vaid ühe konkreetse PHP protsessi mälu. Vahest tuleb ette olukordi, kus on vaja tühjendada kõikide PHP protsesside Opcache vahemälu.

Kõikide PHP protsesside Opcache mälu tühjendamiseks tuleb kõigepealt serverisse SSH-ga sisse logida.

Seejärel tuleb vaadata kasutaja PHP protsesse käsuga ps aux.
PHP protsessid on nimekujul phpXX-cgi, kus XX tähendab PHP versiooni numbrit.

Nüüd tuleb kõik soovitud PHP protsessid maha tappa. Selleks saab kasutada käsku killall.
Näiteks: killall php73-cgi tapab maha kõik PHP versioon 7.3 protsessid.

Kõikide olemasolevate PHP CGI protsesside tapmisega tühjeneb ka Opcache mälu.

Updated on 16. dets. 2019

Was this article helpful?

Related Articles