1. Home
  2. E-post
  3. Zone Webmail (veebipõhine e-post)
  4. Automaatvastaja seadistamine Zone Webmailis

Automaatvastaja seadistamine Zone Webmailis

E-posti konto automaatvastaja seadistamiseks minge Zone kodulehele, valige “Minu E-post” ja sisenege oma e-posti kasutajaandmetega veebimaili. Seejärel avage valik “Seaded“.

Avanenud aknas valige “Automaatvastaja“.

Ajavahemik: Seejärel määrake ajavahemik, millal soovite, et automaatvastaja on aktiivne.

Vastatud aadress aegub: Valige ajavahemik, mille jooksul ühele aadressile uuesti automaatselt teadet saadetakse. Näide: Valides 12 tundi, saadetakse ühele aadressile vaid üks teade 12 tunni jooksul, isegi kui Ta saadab rohkem kui ühe kirja. Ei aegu – ühele aadressile saadetakse teade üks kord automaatvastus ajavahemiku jooksul, millal automaatvastus on aktiivne.

Automaatvastuse pealkiri: Lisage pealkiri automaatvastuse jaoks.

Automaatvastus: Automaatvastuse sisu, mis saadetakse kirja saatjale tagasi.

Automaatvastuse aktiveerimiseks vajutage nupule “Aktiveeri“.

Olek: Näitab kas automaatvastus on aktiivne või mitte.

Saadetud teated: Kuvatakse saadetud teadete arvu. NB! Aadresse, kellele teade saadeti, on võimalik näha vaid läbi Serveri halduse kontaktisikul, kellel on vastav ligipääs olemas.

Updated on 18. okt. 2018

Was this article helpful?

Related Articles