1. Home
  2. E-post
  3. Webmail.ee
  4. Automaatvastaja seadistamine Zone Webmailis
  1. Home
  2. E-post
  3. Automaatvastaja seadistamine Zone Webmailis
  1. Home
  2. Zone Webmail (Legacy)
  3. Automaatvastaja seadistamine Zone Webmailis

Automaatvastaja seadistamine Zone Webmailis

Uues veebimeilis webmail.ee

E-posti konto automaatvastaja seadistamiseks logige sisse aadressil: webmail.ee

Seejärel võtke Seaded (hammasratta ikoon paremal üleval nurgas) ning Automaatvastaja.

Sisestage automaatvastuse soovitud ajavahemik, nimi, pealkiri ja sisu.

Vajutage Salvesta ja aktiveeri.

 

Vanas veebimeilis webmail.zone.ee

E-posti konto automaatvastaja seadistamiseks logige sisse aadressil: webmail.zone.ee. Seejärel avage valik Seaded.

Avanenud aknas valige Automaatvastaja.

Ajavahemik: Seejärel määrake ajavahemik, millal soovite, et automaatvastaja on aktiivne.

Vastatud aadress aegub: Valige ajavahemik, mille jooksul ühele aadressile uuesti automaatselt teadet saadetakse. Näide: Valides 12 tundi, saadetakse ühele aadressile vaid üks teade 12 tunni jooksul, isegi kui Ta saadab rohkem kui ühe kirja. Ei aegu – ühele aadressile saadetakse teade üks kord automaatvastus ajavahemiku jooksul, millal automaatvastus on aktiivne.

Automaatvastuse pealkiri: Lisage pealkiri automaatvastuse jaoks.

Automaatvastus: Automaatvastuse sisu, mis saadetakse kirja saatjale tagasi.

Automaatvastuse aktiveerimiseks vajutage nupule “Aktiveeri“.

Olek: Näitab kas automaatvastus on aktiivne või mitte.

Saadetud teated: Kuvatakse saadetud teadete arvu. NB! Aadresse, kellele teade saadeti, on võimalik näha vaid läbi Serveri halduse kontaktisikul, kellel on vastav ligipääs olemas.

Updated on 9. nov. 2021

Was this article helpful?

Related Articles