1. Home
  2. Tehniline
  3. SSH / Shell
  4. Zone SSH ligipääsupoliitika
  1. Home
  2. Tehniline
  3. Zone SSH ligipääsupoliitika

Zone SSH ligipääsupoliitika

Zone serveriplatvormis SSH kasutajate autentimisel salasõnade asemel kasutusel avaliku võtme põhine krüptograafia.
See tähendab, et kasutajat autenditakse võtmepaariga, mille avalik osa kopeeritakse Virtuaalserverisse ja salajane osa on kasutaja käsutuses.  On toetatud järgmised võtme tüüpid: RSA, ECDSA ja ED25519.

Lisaks vaikimisi on SSH ühenduse jaoks kasutusel IP aadresside põhine usaldusnimekiri, kuid on ka
võimalus selle kasutamine välja lülitada ning muuta oma Virtuaalserveri SSH teenus ligipääsetavaks kogu internetist.
Usaldusnimekiri võib sisaldada ka CIDR vormis kirjeldatud IP aadresside plokke, mis võimaldab üksikute hostide asemel usaldada tervet võrku (või mitut).

SSH veebipõhine logi on kättesaadav “Minu Zone” keskkonna valikus “SSH”. SSH kasutuse logi uueneb reaalajale lähedaselt.

SSH haldusliideses on võimalik iga serveris kasutusel oleva algoritmi kohta näha ka vastava avaliku võtme sõrmejälge.

Updated on 6. märts 2019

Was this article helpful?

Related Articles