1. Home
  2. E-post
  3. SRS – Sender Rewriting Scheme

SRS – Sender Rewriting Scheme

SRS on skeem, mida kasutatakse kirjade edasi suunamisel, e-kirja ümbriku saatja (envelope senderi) aadressi ümber kirjutamiseks. See on vajalik, et Sender Policy Framework (SPF) katki ei läheks.

Lisainfo

Zone serveri poolt edasi suunatud kirjadel muudetakse e-posti aadress zonevs.eu lõpuliseks.

Pikemalt on SRS-st kirjutatud Zone blogis: E-kirjade suunamine serverite vahel võib olla üllatavalt keeruline.

Updated on 19. apr. 2024

Was this article helpful?

Related Articles