1. Home
  2. Tehniline
  3. PHP
  4. MSSQL ühenduse loomine

MSSQL ühenduse loomine

MSSQL ühenduse loomiseks tuleb PHP laienduste alt aktiveerida PDO / DBLib laiendus.

PHP laienduste aktiveerimiseks valige “Veebiserver” -> “Peadomeeni seaded” ja sealt alt PHP seadete juures “muuda”

Avanevast menüüst leiab PDO / DBLib laienduse valiku:

Selleks, et muuta MS SQL serveriga ühenduse loomise seadistusi, tuleb teha konto kodukataloogi
/data0X/virtXXX/ .freetds.conf nimeline fail (PS! failinimi algab punktiga), mille sisuks on näiteks:

[ODBC]
host = 123.123.123.123
port = 1234
tds version = 8.0
client charset = UTF-8
mssql.charset = "UTF-8"

Näidisscript MSSQL ühenduse loomiseks:

$pdo = new PDO('dblib:host=ODBC;dbname=database_name;', 'user', 'pass');

Täpsemalt, kuidas .freetds.conf seadistada, leiab FreeTDS kodulehelt.

Updated on 5. jaan. 2019

Was this article helpful?

Related Articles