1. Home
  2. Tehniline
  3. Kuidas muuta php.ini faili

Kuidas muuta php.ini faili

Virtuaalserveri PHP laiendeid ja väärtuseid on võimalik hallata mitmel viisil, globaalse php.ini faili, .user.ini faili või virtuaalserveri halduse abil.

Globaalse php.ini faili lisamine ja muutmine

Globaalne php.ini on PHP seadistuste fail, milles olevad seaded laetakse sisse lisaks serveri vaikeseadetele. Selles failis saab muuta sisuliselt kõiki PHP sätteid, limiite, laadida mooduleid jne. Kõik seadistused mõjuvad korraga nii peadomeenile kui ka kõikidele *.sinudomeen.ee alamdomeenidele ja muudatused jõustuvad koheselt.

Globaalset php.ini faili vaikimisi serveris ei eksisteeri ja kõigepealt tuleb see serverisse lisada. Faili õige asukoht on sõltuvalt HTTP ja HTTPS protokollist erinev. Kõige kindlam viis õige asukoha teada saamiseks on vaadata phpinfo()-t. Selleks tuleb teha kodukataloogi suvalise nimega PHP fail ja sisestada sinna:

<?php echo phpinfo();

HTTPS’i virthostide phpini kataloogi asukoht virtuaalserveris sõltub sellest, kas on tegemist ZoneOS platvormiga serveriga või pärandvara serveriga.
Serveri platvormi saab teada peale SSH ühenduse loomist, vaadates kumb nimi on päises oleva informatsiooni hulgas:
– Operating System: ZoneOS
– DataZone Server Platform

Kui su veebilehekülg kasutab HTTP’d siis tuleb fail luua siia:

ZoneOS ja DataZone:
/data00/virt0000/domeenid/www.sinudomeen.ee/phpini/global/php.ini

Kui su veebilehekülg kasutab HTTPS’i siis tuleb fail luua siia:

ZoneOS:
/data00/virt0000/domeenid/www.sinudomeen.ee/phpini/global/php.ini

DataZone:
/data00/virt0000/domeenid/www.sinudomeen.ee/secure/phpini/global/php.ini
Soovitus!

Soovitav on php.ini faili lisada vaid need seadistused, mida soovitakse muuta. Ära kopeeri siia tervet php.ini seadistuste faili!

Tähelepanu!

Globaalse php.ini-ga muudetud seadistused kirjutavad üle ka haldusliideses määratu!

.user.ini fail ja selle muutmine

.user.ini faili serveris vaikimisi ei eksisteeri. Faili võib luua serveris suvalisse kataloogi ja see mõjub automaatselt kõikidele alamkataloogidele.

Kui soovid, et see mõjuks korraga nii peadomeenile kui ka alamdomeenidele, tuleb see teha FTP kodukataloog:

/data00/virt0000/domeenid/www.sinudomeen.ee/

Kui ühe virt0000 konto all asub mitu domeeni ja soovid ühe .user.ini failiga mõjutada kõiki domeene korraga, lisa fail siia kataloogi:

/data00/virt0000/

Faili sisse viidud muudatused mõjutavad nii HTTP kui HTTPS hosti korraga.

Tähelepanu!

.user.ini saab kasutada ainult PHP_INI_PERDIR, PHP_INI_USER ja PHP_INI_ALL sätete jaoks!

PHP_INI_SYSTEM seadete jaoks (nt opcache parameetrid) on vaja kasutada php.ini faili.

Direktiivide loetelu leiab siit: http://ee1.php.net/manual/en/ini.list.php

PHP laiendite muutmine serveri haldusest

Enimlevinud PHP laiendeid saab muuta ka otse Zone virtuaalserveri haldusest.

Selleks vali serveri haldusest menüü Veebiserver -> Peadomeeni seaded või Alamdomeenid vastavalt sellele, kas soovite PHP laiendit aktiveerida peadomeenil või alamdomeenil.

Alloleva peadomeeni näite puhul vajutage Muuda

 

PHP alajaotuses valige PHP laiendused.

Seejärel avaneb nimistu veebiserveris kasutada võimalikest laienditest.

 

Muudatuste salvestamiseks vali lehekülje all muuda.

Infoks

Haldusliidese kaudu muudetud seadistused jõustuvad 5 minuti jooksul.

Näited väärtustest, mida saab muuta php.ini ja .user.ini faili abil

Siin on mõned näited levinumate PHP seadete muutmiseks.

Tähelepanu!

Lisa .user.ini või php.ini faili ainult need seadistused, mida sa muuta soovid. Kui soovid muuta vaid ühte seadistust, siis piisab, kui lisada vaid üks rida.

Max execution time

väärtuseks on vaikimisi 30 sekundit. Sellega määratakse PHP skripti maksimaalne töötamise aeg sekundites. Muutmiseks lisa järgmine rida:

max_execution_time = 600

PHP Memory limit

Vaike väärtuseks on 1024M. Väärtuse suurendamiseks lisa järgmine rida:

memory_limit = 1500M


NewRelic rakenduse nime muutmine

newrelic.appname = "Minu Rakendus"


Display errors

Display errors abil saab PHP vigade kuvamist sisse/välja lülitada. Vaikimisi on vigade kuvamine sees ja nende välja lülitamiseks lisa järgmine rida:

display_errors = off
Updated on 9. juuni 2021

Was this article helpful?

Related Articles