Inoded

Lihtsustatult on üks inode üks fail. Kui serveris lubatud inodede arv on täis saadud, tuleks kas paketti vahetada või ebavajalike faile kustutada.

Inode ehk index node on UNIX failisüsteemides kasutatav andmestruktuur, mis säilitab informatsiooni failisüsteemi objektide kohta nagu failid, kataloogid, soklid jne. Inodes säilitatakse infot selle kohta, kes on faili omanik, millised on faili õigused, faili suurus jne. Iga faili, kataloogi ja muu objekti kohta on seega failisüsteemis olemas objekti meta-andmeid säilitav inode.

Failisüsteemi objektide arvu üle arvestuse pidamine ei ole normaalolukorras vajalik. Vaevalt, et keegi meist jälgib, palju meie tööarvutis, sülearvutis või nutitelefonis parajasti inodesid kasutusel on. Küll aga tuleb sellega arvestada suuremates serverikeskkondades, sest failisüsteemi objektide arv võib märkimisväärselt mõjutada serverite töö kvaliteeti.

Peamiseks põhjuseks failisüsteemi objektide raiskamisele on halvasti disainitud või katkine tarkvara, mis “lekib” faile programmeerija hoolimatusest või laiskusest (näiteks luuakse ajutisi faile või sessioonifaile, mida rakenduse tegutsemise järel ei kustutata). Teiseks põhjuseks on tarkvara, mis on disainitud pigem väikese hulga andmete säilitamiseks, kuid on leidnud mittesihipärast kasutust suure hulga andmete töötlemisel, näiteks e-pood, mis säilitab infot kauba kohta flat-failides ja teeb failisüsteemi iga pildi kohta neli erinevas resolutsioonis varianti. Kui sellist rakendust kasutada väikese poe puhul, siis ei ole probleeme, kuid suurel poel võib see tekitada miljoneid objekte.

I (Starter) teenuspaketis on lubatud inodede arv 256 000, II (Business) paketis 384 000 ja III (Pro) teenuspaketis 512 000. Inodesid on võimalik lisateenusena juurde osta ja hinna leiate Lisateenuste hinnakirjast

Kõigil veebimajutusteenuse klientidel on võimalik saada ülevaade hetkel kasutuses olevast inodede arvust veebiserveri haldusliidese pealehelt.

 

Selleks, et vältida olukorda, kus ruum on otsa saanud ja seetõttu on teenused maas, on võimalik seadistada meili teel saadetavaid teavitusi.

Inodede piirangu eesmärk on panna kliente mõtlema kodulehe lahenduse ökonoomsele ülesehitusele.

Updated on 28. jaan. 2023

Was this article helpful?

Related Articles