1. Home
  2. Domeenid
  3. .EE domeenid
  4. .EE domeeni taotluse volitamine

.EE domeeni taotluse volitamine


Esindusõiguse tuvastamine


Registreerija saab esindada ennast ise või teeb seda Tema eest halduskontakt. Halduskontaktile annab esindusõiguse volitus.

  • Ettevõtte või organisatsiooni poolt esitatud taotluse saab allkirjastada ainult isik, kellel on selleks seadusest või volikirjast tulenev esindusõigus.
  • Eraisiku puhul on registreerijaks ja halduskontaktiks eraisik. Samas on eraisikul alati õigus volitada endast erinevat halduskontakti taotlust allkirjastama.

Kui äriregister ütleb, et esindada saavad koos vaid kaks või enam juhatuse liiget koos, siis on vajalik taotlus allkirjastada kõikide vajalike liikmete poolt või esitada eraldi volitus(ed) allkirjastajale.

Volitusel peab olema kirjas järgmine info:

  • kes volitab – juriidilise isiku puhul lisaks ettevõtte nimele esindusõigust omava juhatuse liikme nimi ja isikukood
  • keda volitatakse – füüsilise isiku nimi ja isikukood
  • mida tegema – allkirjastama ja esitama registreerija nimel konkreetse domeeninime või domeeninimedega seotud taotluseid (registreerima, teostama omanikuvahetust või ületoomist ehk transferi, muutma registreerija kontaktandmeid)
  • allkiri volitaja allkiri

Volituse vorm on vaba, kuid ettevõtte puhul ootame korrektset volitust ettevõtte blanketil. Kõige kiirem ja lihtsam moodus on volitus koostada ja allkirjastada digitaalselt. Volituse saate saata e-posti aadressile info[@]zone.ee. Kirjalikult vormistatud volitus tuleb saata meile kas skaneerituna e-postiga, faksiga, tavapostiga või tuua otse kontorisse. Volituse vormi saate käsitsi täitmiseks alla laadida meie kodulehel: https://help.zone.eu/index.php?/Knowledgebase/Article/View/13/5/ee-domeeni-volikirjade-blanketid-ja-naidised


TÄHELEPANU!
 Kõik meie süsteemi lisatud volitused kehtivad maksimaalselt 12 kuud peale lisamist. Kahtluse korral volituse õigsuses on meil õigus küsida notariaalselt kinnitatud volitust. Vastu võtame vaid korrektsed volitused. Halduskontaktil puudub edasivolitamise õigus. Kui allkirjastajal on olemas esindusõigus, kuid süsteem seda ei arvesta, siis andke meile sellest kindlasti teada saates kiri aadressile info[@]zone.ee.

Updated on 18. okt. 2018

Was this article helpful?

Related Articles