1. Home
  2. Domeenid
  3. .EE domeenid
  4. .EE domeeni registreerija esindusõigus ja volikirjad

.EE domeeni registreerija esindusõigus ja volikirjad


Esindusõiguse tuvastamine

Registreerija saab esindada ennast ise või teeb seda tema eest halduskontakt. Halduskontaktile annab esindusõiguse volitus.

  • Ettevõtte või organisatsiooni poolt esitatud taotluse saab allkirjastada ainult isik, kellel on selleks seadusest või volikirjast tulenev esindusõigus.
  • Eraisiku puhul on registreerijaks ja halduskontaktiks eraisik. Samas on eraisikul alati õigus volitada endast erinevat halduskontakti taotlust allkirjastama.

Kui äriregister ütleb, et kahel või enamal juhatuse liikmel on ühine esindusõigus, siis on vajalik taotlus allkirjastada kõikide vastavate liikmete poolt või tuleb esitada eraldi volitus(ed) allkirjastajale.

Volikirja sisu

Volikiri peab sisaldama järgmist infot ja olema kindlasti allkirjastatud:

  • kes volitab – juriidilise isiku puhul lisaks ettevõtte nimele ja registrikoodile ka  esindusõigust omava juhatuse liikme nimi ja isikukood
  • keda volitatakse – füüsilise isiku nimi ja isikukood
  • mida tegema – allkirjastama ja esitama registreerija nimel konkreetse domeeninime või domeeninimedega seotud taotluseid (registreerima, teostama omanikuvahetust või ületoomist ehk transferi, muutma registreerija kontaktandmeid)
  • kehtivusaeg – kui volikiri peaks kehtima vaid kindla kuupäevani, siis tuleks see volikirjas fikseerida
  • allkiri volitaja allkiri

Volikirja vorm on vaba, kuid ettevõtte puhul ootame korrektset volikirja ettevõtte blanketil. Kõige kiirem ja lihtsam moodus on see digitaalselt allkirjastada ja saata e-posti aadressile info[@]zone.ee. Kui digitaalselt allkirjastada ei ole võimalik, siis võib volikirja allkirjastada ka käsitsi ja saata skaneerituna. Samuti võib selle saata tavapostiga või tuua otse kontorisse.

Kõik meie süsteemi lisatud volikirjad kehtivad maksimaalselt 12 kuud peale lisamist.
Kahtluse korral volikirja õigsuses on meil õigus küsida notariaalselt kinnitatud volikirja. Vastu võtame vaid korrektsed volikirjad.
Halduskontaktil puudub edasivolitamise õigus.
Kui allkirjastajal on olemas esindusõigus, kuid süsteem seda ei arvesta, siis anna meile sellest kindlasti teada saates kiri aadressile info[@]zone.ee.

Volikirja vormid

Oleme koostanud volikirja näidised, mida võib kasutada ja meile allkirjastatuna tagasi saata:

Eesti-inglise volikiri
Eestikeelne volikiri

Updated on 27. apr. 2023

Was this article helpful?

Related Articles