1. Home
  2. Domeenid
  3. .EE domeenid
  4. Äriregistrist kustutatud ettevõttele registreeritud domeen ja selle omanikuvahetus

Äriregistrist kustutatud ettevõttele registreeritud domeen ja selle omanikuvahetus

.EE domeeniregister Eesti Interneti Sihtasutus (EIS) teeb igal nädalal päringuid Eesti äriregistrisse, et võrrelda kustunud juriidiliste isikute andmeid .EE domeeniomanike andmetega. Kui selgub, et juriidilisest isikust domeeni omanik on Äriregistrist kustutatud, siis alustab EIS ka domeeni kustutamist, sest vastavalt domeenireeglitele ei saa .EE domeenil olla mitteeksisteerivat omanikku.

Domeeni kustutamise protsess kulgeb mitmes etapis ning see algab esmalt domeeninime blokeerimisega, millega võetakse kasutajalt võimalus domeeni registreeringut pikendada ja registripidajat vahetada.

Blokeeringu seadmisest teavitame domeeniga seotud kontaktisikuid ning selles on ka viide kuupäevale, millal algab domeeni kustutamine. Reeglina on tegemist sama kuupäevaga, millal domeenimi registreeriti ja mis on ühtlasi ka paljudel juhtudel domeeni aegumiskuupäevaks, kuid selle erandiga, et pikemaks kui üheks aastaks registreeritud domeenidel nihutatakse kustutamiprotsessi alguskuupäev käsilolevasse kalendriaastasse. Näiteks kui domeen on algselt registreeritud kuni 12. detsembrini 2025, siis alustatakse kustutamist 12. detsembril käesoleval aastal.

Juhul, kui rohkem kui üheks aastaks registreeritud domeeni omanik on vahetatud, taastab EIS ühtlasi ka domeeni registreeringu algse pikkuse!

Domeeniga seotud kontaktisikuid teavitatakse kustutamismenetluse algusest. Järgmise 15 päeva jooksul on domeen aktiivne ja kasutatav, kuid jätkuvalt on registreeringu pikendamine ja registripidaja vahetamine blokeeritud. 15 päeva möödudes peatab EIS domeeni registreeringu ning domeen eemaldatakse 30 päevaks tsoonist, st domeen ei ole aktiivne. Selle aja möödumisel (45 päeva) kustutatakse domeen ja see suunatakse domeenioksjonile, mis kestab 24 tundi ja kus selle võivad omandada kolmandad isikud.

Info!

Rohkem domeenioksjonist saab lugeda siit.

Tähelepanu!

Domeeninimest ilmajäämise vältimiseks on kustunud juriidilise isiku õigusjärglasel või ühinemise tagajärjel tekkinud uuel omanikul võimalik eelviidatud 45 päeva jooksul esitada taotlus domeeni omaniku vahetamiseks! Soovitav on siiski mitte jätta seda toimingut viimasele hetkele!

Kuidas vahetada domeeni omanikku?

Kui domeeni registreerinud ettevõte on äriregistrist kustutatud, siis on domeeni omanikku võimalik vahetada vaid järgmistel juhtudel:

  • ettevõte ühendati mõne teise ettevõttega ja äriregistris on selle kohta olemas vastav sissekanne.
  • domeen anti üle või sellest loobuti mõne teise ettevõtte või eraisiku kasuks ning üleandmine või loobumine vormistati kirjalikult enne ettevõtte äriregistrist kustutamist. Kui vastav dokument puudub, siis omanikuvahetust teostada ei ole võimalik.

Domeeni omanikuvahetust saate alustada siit.

Tähelepanu!

.EE domeeni omanikuvahetuse algatamiseks on vajalik tellida domeeni autoriseerimiskood. Koodi tellimise juhendi leiate siit.

Kui olete omanikuvahetuse tellimuse esitanud, siis edastage palun äriregistri väljavõte või domeenist loobumise/üleandmise avaldus aadressile info@zone.ee.

Kui eeltoodud tingimustel ei ole võimalik domeeni omanikku vahetada, siis teavitage sellest Eesti Interneti Sihtasutust, kes alustab domeeni kustutamismenetlust.

Tähelepanu!

.EE domeenide keskregister Eesti Interneti SA kontrollib regulaarselt domeenide omanike andmete kehtivust. Seega on oluline hoida oma domeeni kontaktandmed värsked!

Updated on 28. jaan. 2023

Was this article helpful?

Related Articles