1. Home
  2. Veebimajutusteenus
  3. Veebimajutusteenuse kettamaht

Veebimajutusteenuse kettamaht

Kettamaht

Lühidalt kirjeldab kettamaht seda, kui palju andmeid sinu veebimajutusteenusega seotud teenustesse mahub.

Kettamaht koosneb mitmest osast ehk:

  • Failid (need samad failid, mis sul veebiserveris on)
  • Andmebaasid (MySQL/MariaDB andmed ja indeksid)
  • E-post (postkastis asuvad e-kirjad ja manused)
  • Varukoopiad

Zone’s on turvakaalutlustel kõik erinevad komponendid üksteistest isoleeritud. See tähendab, et erinevad andmed asuvad füüsiliselt erinevates serverites ja mõningal juhul ka eraldi serverimajutus keskustes.

  • Failid asuvad veebiserveris.
  • Andmebaasid asuvad eraldiseisvas andmebaasi serveris.
  • E-post’i postkastide sisud asuvad eraldi e-posti klastris.
  • Varukoopiad mitte ei asu ainult eraldi serveris, vaid ka eraldi andmekeskuses, mis tagab näiteks võimaluse taastada andmeid siis, kui andmekeskus peaks maha põlema.

Ülevaade kettamahu kasutusest

Kõigil veebimajutusteenuse klientidel on võimalik saada ülevaade hetkel kasutuses olevast kettamahust veebiserveri haldusliidese pealehelt.

Siit on detailselt näha, kui palju ruumi üks või teine komponent kogu kettamahust oma alla haarab. Välja on toodud kõik serveri poolt kasutusel olevad kategooriad, kogumaht ja kasutusel olev maht.

Kettamahu täitumise korral on võimalik toodud info alusel leida juba kõige enam ruumi võttev osa ning tegeleda vajadusel ja võimalusel selle vähendamisega.

Tagavarakoopiad

Virtuaalserveris ehk veebimajutusteenuses tehakse kõikidest andmetest varukoopiaid kord ööpäevas ja neid säilitatakse 14 päeva. Zone poolsete andmete varundamise põhimõtete kohta leiate detailse informatsiooni meie infoturbe põhimõtete lehelt.

Failide varukoopiaid tehakse nö incremental kujul, mis tähendab seda, et kui fail vahepeal muutunud ei ole, siis võtab see ruumi ainult nii palju, kui fail ise veebiserveris ruumi võtab. Normaalolukorras tähendab see seda, et 10 GB mahuga fail võtab tagavarakoopiana ruumi orienteeruvalt 10 GB, sest faili ei käida iga päev muutmas.

Andmebaaside varukoopiaid tehakse täisseisust dump’ina, mis välistab olukorra, kus failisüsteemis on olukord poolik ning andmebaasi ei ole võimalik enam seetõttu sisse lugeda. See tähendab, et 100 MB andmebaas võtab 14 päeva jooksul varukoopias mahtu 1400 MB.

E-posti kontodest tehtavate tagavarakoopiate mahtu Zone oma teenuste kasutusest maha ei arvesta.

Levinumad murekohad tagavarakoopia suurusega

Tihtipeale võib tekkida olukord, kus mõnikümmend GB faile tekitab mitusada GB tagavarakoopiaid. Sellisel juhul on enamasti tegu suurte logi failidega, mida ei roteerita korrektselt, mistõttu tehakse iga päev uus ja aina kasvav varukoopia ühest ja samast failist. Põhjuseks on see, et logi fail muutub igapäevaselt ja see ei ole sama sisuga fail, mis ta oli päev varem.

Selle tõttu soovitame vajalikude logide puhul tekitada automaatne roteerimine näiteks Cron töö abil.

Kui sisse on lülitatud ajutine debug logi, siis ära unusta seda peale probleemi tuvastamist välja lülitada.

Levinumatel raamistikel näiteks laravel ja symfony piisab lihtsast rakenduse seadistamisest, et logi faile korrektselt säilitataks. Zone loodud veebiserveri- ja PHP logisid roteeritakse juba automaatselt.

Küsi abi!

Kui oma jõududega ei õnnestu palju kettamahtu võtvaid faile üles leida, siis võta ühendust klienditoega! Meil on võimalik üle kontrollida kõige suuremad failid ja varukoopiad.

E-posti kontod

E-posti konto luuakse alati kasutusel olevas paketis lubatud maksimaalse piirsuurusega. Küll aga ei arvestata seda piirsuurust kohe kettamahust maha. E-posti konto puhul arvestatakse kettamahu sisse vaid reaalne postkasti poolt kasutatav maht.

See tähendab, et veebimajutus paketi esimesse paketti on teoreetiliselt võimalik lisada 100 e-posti kontot, seni kuni nende kogu kogumaht jääb paketis lubatud kettamahu sisse.

Kui kogu kettamahu on hõivanud suured e-posti kontod, siis on võimalik kasutusele võtta Premium või Ultimate e-posti konto, millega saab ühele postkastile vastavalt 50 GB või 100 GB ruumi. Samuti ei arvestata sellisel juhul kogu Premium e-posti konto poolt kasutatavat mahtu serveri kettamahu sisse, mille tulemusel vabastatakse varem konto all kinni olnud maht teiste ressursside jaoks. Rohkem infot Premium e-posti kontode kohta leiad siit.

Kettamahu teavitused

Kõikidel uutel kasutajatel on aktiveeritud automaatne teavitus, mis saadetakse kettamahu 90% täituvuse korral kontakt e-posti aadressile. Automaatteavituste lisainformatsiooni leiate Virtuaalserveri mahutäituvuse teavitused artiklist.

Updated on 27. sept. 2022

Was this article helpful?

Related Articles