1. Home
  2. Tehniline
  3. Node.js
  4. Node.js versiooni muutmine

Node.js versiooni muutmine

ZoneOS platvormiga serverites on vaikimisi kasutusel kõige uuem Node.js LTS (Long-term support) versioon. Artikli uuendamise hetkel on selleks versioon 18.13.0.

Kui soovid kasutada mõnda muud Node versiooni (vanemat või uuemat), siis tuleb soovitud versioon ise virtuaalserverisse paigaldada.

Paigaldamiseks ühendu serveriga üle SSH. Loe täpsemalt: SSH ühenduse loomine.

Kindla versiooniga Node installimiseks paigalda serverile esmalt Node versioonihaldur nvm

Selleks sisesta käsureale käsk:
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.3/install.sh | bash

Peale nvm paigaldamist tuleb korraks ühendus serveriga katkestada, seejärel serveriga uuesti ühenduda. Ühenduse katkestamiseks sisesta käsureale käsk exit või vajuta Ctrl+D.

Peale serveriga uuesti ühendumist on võimalik kasutada käsku nvm.

Serveril hetkel kasutatavat Node.js versooni saad kontrollida käsuga node -v

virtXXXXX:sn-69-51.tll07.zoneas.eu:~> node -v
v18.13.0

Kui soovid serverile paigaldada kõige uuema võimaliku Node.js versiooni, sisesta käsk:
nvm install node

Spetsiifilise Node.js versiooni installimiseks sisesta käsk kujul:
nvm install 18.13.0

virtXXXXX:sn-69-51.tll07.zoneas.eu:~> nvm install 18.13.0
Downloading and installing node v18.13.0...
Downloading https://nodejs.org/dist/v18.13.0/node-v18.13.0-linux-x64.tar.xz...
############################################################################################################### 100.0%
Computing checksum with sha256sum
Checksums matched!
Now using node v18.13.0 (npm v8.19.3)

Juhul, kui rakendus taaskäivitamisel vanale Node.js versioonile taandub, tuleb kasutada järgmisi käske:
nvm use v18.13.0
node -v > .nvmrc

Kõikide võimalike Node.js versioonide nägemiseks sisesta nvm ls-remote

Updated on 20. juuli 2023

Was this article helpful?

Related Articles