1. Home
  2. Domeenid
  3. Mõisted – register, registripidaja, registreerija, halduskontakt, tehniline kontaktisik

Mõisted – register, registripidaja, registreerija, halduskontakt, tehniline kontaktisik

 

Register on organisatsioon, mis peab tippdomeeni domeenide andmebaasi ja korraldab tippdomeeni nimeserveriteenust. Register kehtestab ka domeenireeglid. Näiteks Eesti tippdomeeni .EE registriks on Eesti Interneti Sihtasutus.

Registripidaja on ettevõte/organisatsioon, kes on sõlminud lepingu registriga ja domeenide registreerimist reaalselt teostab.

Zone Media OÜ on .EE, .LV, .LT, .FI, .NL ja .EU domeenide ametlik registripidaja, olles selleks sõlminud registrilepingud vastavate tippdomeenide registritega. Ülejäänud tippdomeenide registreerimisel teeb Zone koostööd teiste registripidajatega.

Registreerija on isik või organisatsioon, kelle nimele on registreeritud domeeninimi või kes taotleb domeeninime registreerimist

Halduskontakt on registreerija esindaja (füüsiline isik), kellel on õigus registreerija nimel sooritada kõiki registreerimisteenuseid. Halduskontaktil peab olema registreerija volitus teostada tema nimel kõiki domeeniga seotud toiminguid. Kui registreerija on juriidiline isik, siis on halduskontakt see isik, kes registripidajalt registreerimisteenuseid tellib. Kui registreerija on eraisik, täidab ta reeglina ise ka halduskontakti rolli. Halduskontaktil puudub edasivolitamise õigus. Halduskontakt vastutab enda ja registreerija kohta esitatud andmete ja dokumentide õigsuse ning ehtsuse eest.

Tehniline kontaktisik on füüsiline või juriidiline isik, kes registreerija nimel lisab, muudab või eemaldab domeeninime nimeserveri kirjeid tippdomeeni teenindavates nimeserverites. Kui domeeni registreerija kasutab mõne veebimajutusteenuse pakkuja teenuseid, on soovitatav jätta oma domeenide tehniliseks kontaktiks just nende esindaja. Samas kui domeeni registreerija haldab oma servereid ise, siis võib ta tehniliseks kontaktiks määrata iseenda.

Updated on 19. apr. 2024

Was this article helpful?

Related Articles