Domeen

Domeen ehk domeeninimi on identitifikaator, mis tähistab domeeninimede süsteemi (DNS) unikaalset alamosa. Oma domeeninime olemasolu on eelduseks paljude interneti poolt pakutavate võimaluste (näiteks koduleht ja e-post) kasutamiseks.

Domeeninimi koosneb märgistest, mis on üksteisest punktiga eraldatud. Punktist paremale jääv märgis tähistab tippdomeeni, ehk DNSi hierarhilise struktuuri kõrgeimat tasandit. Tippdomeene on tänaseks maailmas palju. Igal riigil on õigus oma ISO riigitähisega tippdomeenile ning lisaks on kasutusele võetud mitmeid geneerilisi tippdomeene, millest tuntuimad on COM, NET ja ORG. Eesti tippdomeeniks on EE. Euroopa Liidu tippdomeeniks on EU ja Soome tippdomeeniks FI.

Hea näide ühest tavalisest domeeninimest on ZONE.EE. Kui lugeda domeeninime paremalt vasakule, siis näeme esimese märgisena tippdomeeni EE, mis tähistab Eestit ja teise märgisena sõna ZONE. Selle domeeni registreerijaks on Zone Media OÜ ja see sisaldab ettevõtte kaubamärki Zone. Sellist kahest märgisest koosnevat domeeninime nimetatakse ka teise astme alamdomeeniks.

Tihti kohtame me ka DNS hierarhias allpool asuvaid domeeninimesid, näiteks www.zone.ee. Lisaks tippdomeenile EE ja teise astme alamdomeenile zone sisaldab see domeen ka kolmanda astme alamdomeeni www.

Internetis on tavaks saanud, et WWW märgist sisaldav kolmanda astme alamdomeen ja teise astme alamdomeen tähistavad ühtlasi serverit, mis teenindab domeeniga seotud kodulehte. Selleks, et sattuda Zone Media veebilehele piisab sellest, et sisestada veebilehitsejas aadressiribale kas zone.ee või www.zone.ee.

Iga domeeninimi peab olema unikaalne. Üldiselt domeeninimi peab vastama järgmistele tingimustele:

  • domeeninimi võib olla minimaalselt 2 märki pikk
  • INFO domeeni minimaalseks pikkuseks on 3 märki
  • domeeninimi võib sisaldada tähti vahemikust “a-z” , numbreid vahemikust “0-9” ja sidekriipsu “-“
  • domeeninimi võib olla maksimaalselt 63 märki pikk
  • domeeninimi ei tohi alata sidekriipsuga
  • osad domeeninimed ei tohi sisaldada sidekriipsu kolmanda ning neljanda märgina

Internetiga ühendatud arvuteid või servereid tähistavaid domeeninimesid iseloomustab asjaolu, et DNS süsteemis on nendega seotud nende numbrilised IP aadressid. Näiteks on domeeninimi www.zone.ee seotud IP aadressiga 217.146.65.92. DNS hierarhias on võimalik minna veelgi sügavamale. Näiteks on võimalik luua ka domeeninimi viis.neli.kolm.kaks.yks.zone.ee ja see oleks täiesti korrektne domeeninimi.

Updated on 19. apr. 2024

Was this article helpful?

Related Articles