1. Home
  2. Tehniline
  3. Golang paigaldamine

Golang paigaldamine

Nii Golang arenduskeskkond, kui ka selles kompileeritud rakendused, on väga iseseisvad ning ei vaja süsteemilt midagi muud, kui mõistlikult kaasaegset glibc teeki.

Golang paigaldamiseks tõmba https://go.dev/dl/ lehelt Go pakk Linux/amd64 platvormile, paki see kodukataloogi lahti ning lisa ~/go/bin $PATH keskkonnamuutujasse:

wget https://go.dev/dl/go1.18.1.linux-amd64.tar.gz
tar -C ~ -xzf go1.18.1.linux-amd64.tar.gz
export PATH=~/go/bin:$PATH
go version
Updated on 5. mai 2022

Was this article helpful?

Related Articles