composer

Composer v1 kasutamine

ZoneOS platvormil on vaikimisi kasutusel composer versioon 2.x. Mõned vanemad pluginad võivad siiski nõuda composeri esimest versiooni.

Composer v1 saab virtuaalserverisse installida järgmise käsuga:

mkdir -p ~/bin && cd ~/bin && wget https://getcomposer.org/composer-1.phar && mv composer-1.phar composer && chmod +x composer && hash -r

Nüüd näitab composer -VComposer version 1.x

Kui on soov uuesti serveri vaikimisi composeri kasutada, tuleb ~/bin kataloogist composer ära kustutada:

rm -f ~/bin/composer

Ise paigaldatud composeri versiooni muutmine

Kui virtuaalserverisse on iseseisvalt composer paigaldatud, siis on võimalik selle versiooni mugavalt vahetada järgmise käsuga. Versioon 2.x peale muutmiseks:

composer self-update --2

Versioon 1 peale tagasi muutmiseks:

composer self-update --1
Updated on 28. dets. 2020

Was this article helpful?

Related Articles