1. Home
  2. E-post
  3. E-posti seadistamine
  4. Postiloend – lisamine ja seadistamine

Postiloend – lisamine ja seadistamine

Postiloendit on mugav kasutada pakkumiste, uudiskirjade või muu tähtsa info saatmiseks oma klientidele. Tuletame meelde, et uudiskirjade, pakkumiste vms saatmiseks peab olema eelnev nõusolek kirja saajalt.

1. Postiloendi seadistamiseks tuleb esmalt sisse logida teenuste halduskeskkonda Minu Zone ja ja klõpsata teenuste ülevaatelehel soovitud serveri nimel. Seejärel vali vasakul menüüs E-post ja Postiloendid ning uuel lehel Lisa uus postiloend.

2. Lisa postiloendile nimi, märgi postiloendi omaniku aadress ning määra tehtav toiming juhul kui kiri saadetakse loendi omanikule.

Loendi nimi: määra oma postiloendile lühike ja informatiivne pealkiri

Loendi omaniku aadress: e-posti aadress, millele loendi programm saadab loendi kohta teavitusi. Seda aadressi ei lisata automaatselt loendi liikmete hulka.

Kui kiri saadetakse loendi omanikule: postiloendi juurde kuuluvad neli käsuaadressi, millest üks on uudiskiri-owner@domeen.eu (vastavalt loendi ja domeeni nimele). Siin valikus saab määrata, kas sellele aadressile saadetavad kirjad saadetakse loendi omaniku e-posti aadressile automaatselt edasi, neid ignoreeritakse või lükatakse tagasi.

E-posti kinnitus: valides JAH on kinnitus aktiveeritud, st kui listi käsuaadressile saadetakse kiri sooviga loendiga liituda (aadressile uudiskiri-subscribe@domeen.eu) või loendist loobuda (aadressile uudiskiri-unsubscribe@domeen.eu), siis saadetakse kirja saatjale kinnituskiri, millele tuleb vastata. Selle abil välistatakse võimalus, kus käsuaadressile saadetakse kiri kellegi nimel, kes selleks soovi pole avaldanud.

Keel: valitud keeles saadetakse postiloendi omanikule ning liikmetele süsteemseid teateid.

Postiloendi salasõna: see väli vajab täitmist vaid siis kui loendisse postitatakse ja/või lisatakse ja/või kustutatakse liikmeid kodulehe skripti abil.

3. Postiloendiga liitumise sätted:

Loendiga liitumine lubatud: kui valid JAH, siis liitumiseks piisab liitumissoovi saatmisest käsuaadressile uudiskiri-subscribe@domeen.eu. Kui valid EI, siis saadetakse liitumissoov programmi poolt tagasi ja liikmeid saab postiloendisse lisada vaid loendi omanik halduskeskkonnas.

Omanik peab liituja ise kinnitama: kui valid JAH, siis peab omanik kõik automaatselt liitujad enne loendisse lisamist üle kontrollima ja liituja halduskeskkonnas käsitsi kinnitama või tagasi lükkama.

Teata omanikule uuest liitujast: kui valid JAH, siis saadetakse käsuaadressile uudiskiri-subscribe@domeen.eu saabunud liitumissoovi korral teavitus ka loendi omanikule.

Teata omanikule lahkujast: kui valid JAH, siis saadetakse käsuaadressile uudiskiri-unsubscribe@domeen.eu saabunud lahkumissoovi korral teavitus ka loendi omanikule.

NB! Aadressidega uudiskiri-subscribe@domeen.eu ja uudiskiri-unsubscribe@domeen.eu tuleb lõpus peale @ märki kasutada oma domeeni nime. Samuti tuleb postiloendi nime puhul kasutada enda lisatud nime, kuna antud näites oli loendi nimi uudiskiri. Samas, kui lisate loendi nimeks turundus, siis on terve aadress kujul turundus-subscribe@domeen.eu ja turundus-unsubscribe@domeen.eu.

4. Kirjade põrkamine ja postiloendisse saatmise õigused:

Põrketöötluse puhul arvutatakse loendi liikmetele põrkesummasid vastavalt talle saadetud kirjade tagasi põrkamisele (nt kui aadressi ei eksisteeri enam, postkast on täis vms). Kui põrkesumma läheb suuremaks määratud maksimaalsest põrkesummast, siis liige eemaldatakse automaatselt postiloendist. Eemaldamise keelamiseks määra põrkesummaks 0. Kasutaja põrkesummat on võimalik automaatselt nullida kui märgid aegumise valikusse vastava päevade arvu. Seejärel hakkab põrkesumma arvutamine otsast peale. Aegumise keelamiseks määra valikusse 0.

Postiloendisse saatmise õiguste all saab määrata, kuidas toimib loendi programm erinevate postitajate postitustega – postitus pannakse ootele või ignoreeritakse või lükatakse tagasi.

Loendi omanik: eelnevalt määratud e-posti aadress, millele loendi programm saadab loendi kohta teavitusi.

Loendi liige: loendi liikmete hulka lisatud e-posti aadress.

Loendiväline postitaja: e-posti aadress, millelt on lubatud loendisse postitada, kuid kes ei ole postiloendi liikmete hulgas.

Võõras postitaja: e-posti aadress, mis ei ole loendi liikmete ega loendiväliste postitajate loetelus.

Kui aadressile on keelatud loendisse postitada: e-posti aadress, mis on keelatud aadresside loetelus.

5. Postitamise sätted:

Keelatud aadressid: siia sisesta need e-posti aadressid, millel ei ole lubatud automaatselt loendiga liituda ega loendisse postitada.

Loendivälised postitajad: siia sisesta need e-posti aadressid, millelt on lubatud loendisse postitada, kuid kes ei ole postiloendi liikmete hulgas.

Postituste jalus: siia sisestatud tekst kuvatakse iga loendisse saadetud kirja lõpus.

Pealkirja prefiks: siia sisestatud tekst lisatakse iga loendisse saadetud postituse pealkirja ette.

Vastused loendi kirjadele suunatakse: siin saad määrata, kellele saadetakse vastus vastates postiloendisse saadetud kirjale.

Reply-To aadress: kui eelnevalt sai märgistatud, et vastused loendi kirjadele saadetakse loendisse, siis siin saab määrata selleks loendi enda aadressist erineva aadressi ehk e-posti aadressi, mida kasutatakse Reply-To päises. Kui jätta see lahter tühjaks, siis saadetakse vastused loendi aadressile.

Reply-To nimi: lisa nimi Reply-To aadressi omanikule

Asenda To/CC ridades loendi aadress: Kui aktiveerid valiku Asenda To/CC ridades loendi aadress: ning oled sisestanud ka Reply-To lahtrisse vastuste aadressi, siis asendatakse saadetud kirja To ja Cc päistes loendi aadress Reply-To lahtrisse sisestatud aadressiga. See välistab võimaluse, et Reply All nuppu vajutades vastus ikkagi loendi enda aadressile saadetakse.

Postituse sisu maksimaalne suurus: selle suurusega määratakse ära maksimaalne suurus; kui postituse maksimaalne suurus on suurem, siis on võimalik postitus panna ootele, lükata tagasi või ignoreerida postitust üldse.

Teata omanikule, kui postitus pannakse ootele, ingoreeritakse või lükatakse tagasi: loendi omanikul on alati võimalik saada teavitus, kui postitus kas pannakse ootele, ignoreeritakse või lükatakse tagasi.

Kui postituse tegija pole kinnitatud: kui loendi omanik ei ole veel uut liiget jõudnud kinnitada, ka siis on võimalik ära määrata kas tema postitus pannakse ootele, ignoreeritakse või lükatakse tagasi.

6. Postiloendi seadistuste salvestamiseks vajuta Salvesta muudatused.

Updated on 22. apr. 2024

Was this article helpful?

Related Articles