1. Home
  2. Domeenid
  3. .EU domeenid
  4. NB! Oluline info seoses COVID19 pandeemiaga

NB! Oluline info seoses COVID19 pandeemiaga

Seoses COVID19 pandeemiaga on .EU domeenide keskregister EURid võtnud eritähelepanu alla kõik sellised .EU domeeninimed, mis sisaldavad otseseid või isegi kaudseid viiteid koroonaviirusele. See tähendab seda, et taotlejal, kes on registreerinud COVID19 seost sisaldava domeeninime, palutakse oma identiteet läbi täiendavate tõendusmaterjalide (nt foto isikuttõendavast dokumendist jne) EURid’i lehel kinnitada. Ühtlasi palutakse registreerijal samal lehel klõpsata viitele “Kinnita oma heas usus registreering”, millega taotleja kinnitab, et registreeris oma domeeninime heas usus vastavalt Euroopa Komisjoni 28. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 874/2004 artiklile 3 (viide dokumendile).

Eelviidatud kategooriasse kuuluva domeeni avastamise korral saadab EURid taotlejale vastavasisulise märgukirja, milles kutsutakse taotlejat üles vajalikke samme astuma seitsme päeva jooksul alates kirja teelepanemise hetkest. Juhul, kui kirja saaja ignoreerib ettekirjutust, deaktiveeritakse domeen seitsme päeva möödumisel ning senikaua, kuni registreerija pole talle esitatud tingimusi EURid’i ees ära täitnud, jääb domeeninimi kasutamatuks, mis päädib registreeringu tühistamisega.

Ühtlasi jätab EURid endale õiguse deaktiveerida ka kõik teised sama taotleja poolt registreeritud .EU domeeninimed seniks, kuni ta on kinnitanud oma isiku ja oma parimad kavatsused seoses domeeninimega.

Täpsema info EURidi domeeninimede väärkasutamise ennetusmeetodite kohta leiate siit: https://eurid.eu/et/kuidas-eu-domeeni-registreerida/apews/

Updated on 21. mai 2020

Was this article helpful?

Related Articles