1. Home
  2. Turvalisus
  3. Kasutaja ID kaardi info

Kasutaja ID kaardi info

Kui oled ID kaardi toe soovitud kataloogis tööle saanud ja lisaks oleks vaja kuvada PHP abil rakendustes ka infot külastaja ID kaardi kohta, siis on võimalik seda teha veebiserveri poolt PHP-le edastatavate keskkonnamuutujate (environment variables) kaudu. Keskkonnamuutujate lugemiseks on PHP-s funktsioon getenv(). Kliendi identifitseerimiseks on muutuja SSL_CLIENT_S_DN, kus peituvad ka külastaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood. Kõiki muutujaid saab vaadata funktsiooniga phpinfo()(ID kaardi sertifikaadiga seonduvad muutujad asuvad sektsioonis Apache Environment prefiksiga SSL_CLIENT_*).

Updated on 7. mai 2024

Was this article helpful?

Related Articles