1. Home
  2. Turvalisus
  3. Autentimine ID kaardi abil

Autentimine ID kaardi abil

Eesti ID kaardi autentsuse kontroll on konfigureeritud veebiserveris toimuma klientide rakendustele nähtamatult ning see toimub sisuliselt nii:

  1. Veebiserver nõuab külastajalt (st tema veebilehitsejalt) sertifikaati (kuidas külastaja veebilehitseja seda omakorda külastajalt nõuab, sõltub juba konkreetsest veebilehitsejast)
  2. Saades kliendi veebilehitsejalt sertifikaadi, kontrollib veebiserver järgmist:

Kui need kaks tingimust on täidetud, siis näidatakse kaitstud kataloogi sisu või käivitatakse virtuaalserveris vastav PHP rakendus.

Updated on 22. apr. 2024

Was this article helpful?

Related Articles