1. Home
  2. Pilveserver
  3. VPS varukoopiad (backup)

VPS varukoopiad (backup)

Pilveserveris tehakse varukoopiaid igal öösel vahemikus 00.00 – 06.00. Varukoopia teostatakse failisüsteemi tasemel, eesmärgiga vältida andmekadu riistvaralise või mõne muu rikke korral.

Igal kliendil on soovituslik teostada varukoopiaid iseseisvalt. Seda eelkõige seetõttu, et näiteks andmebaasidest failisüsteemi tasemel varukoopia tegemine võib rikkuda andmebaasi tabelid. 

Updated on 18. okt. 2018

Was this article helpful?

Related Articles