1. Home
  2. E-post
  3. E-posti klientprogrammid
  4. Väljuva e-posti serveri (SMTP) muutmine klientprogrammis

Väljuva e-posti serveri (SMTP) muutmine klientprogrammis

Võib tekkida olukordi, kus on vaja e-posti programmis muuta ära väljaminev e-posti server. Enamus rakendusi toetab SMTP serveri lisamist või olemasoleva muutmist.

Lisainfo!

Zones on kasutusel kaks e-posti platvormi, mille puhul on kasutusel erinevad väljaminevad e-posti serverid!

Vana platvormi SMTP serveri nimi: smtp.zone.EE
Uue platvormi SMTP serveri nimi: smtp.zone.EU

Port tuleb valida vastavalt krüpteerimis viisile465 SSL/TLS või port 587 STARTTLS

Siin on levinumate e-posti rakenduste seadete muutmise juhendid.

Mozilla Thunderbird

Väljamineva serveri muutmise jaoks klõpsa parema hiireklahviga e-posti kontole ja vali Sätted

Avanevas aknas vali vasakul menüüs Väljuva e-posti server ja sealt oma kasutusel oleva väljamineva serveri juurest Redigeeri...

Samas aknas on valides Lisa... võimalik seadistada ka alternatiivseid väljaminevaid e-posti servereid.

Nüüd saad muuta kehtivat väljaminevat e-posti serverit:

Microsoft Outlook 2016

Olemasoleva serveri muutmiseks tuleb valida menüüs Fail ja Suvandid.  Vasakult menüüst vali Täpsemalt ning lahtris Saatmine ja vastuvõtt vajuta Saatmine/vastuvõtt...

Edasi tuleb minna Redigeeri... ja valida vasakult muudetav konto ning vajutada Kontosuvandid...

Avanevas aknas saad IMAP-meil valikust muuta väljamineva meili server (SMTP): alt ära e-posti serveri nime.

Android – Gmail app

Android operatsioonisüsteemiga telefonides on vaikimisi e-posti rakenduseks Gmaili app. Rakenduses sees olles vali ülevalt vasakust nurgast seadete menüü ning vali kõige lõpust Settings.

Kontode loetelust vajuta kontole, mille seadeid muuta soovid.

Seadete menüüst vali viimane valik Outgoing settings

Siit saad ära vahetada olemasoleva e-posti konto väljamineva serveri seaded.

iPhone IOS 9

Väljamineva serveri seadistamiseks vajuta e-posti konto üldseadete all OUTGOING MAIL SERVER valikus SMTP serverile

Järgmises aknas on loetelu SMTP serveritest, kus primary server all olevale kontole klõpsates saad serverit muuta

Updated on 4. nov. 2021

Was this article helpful?

Related Articles