MX kirje

Mail Exchanger Record (MX kirje) on teatud tüüpi ressurss nimeserverisüsteemis, mis võimaldab määrata teatud domeeni e-posti kohaletoimetamise eest vastutavat serverit. Kui kasutusel on mitu e-posti serverit, siis on võimalik rakendada antud serverite puhul prioritiseerimist ehk eelistamist vastavalt MX kirjes sisalduvatele seadistustele (eelistamine tähistatakse numbriga – mida väiksem number seda kõrgem on prioriteet). Kokkuvõttes määrab nimeserveri MX kirje, kuidas ja kuhu e-posti SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) protokolli abil e-kirju suunata.

Zone virtuaalserveri kasutajate MX kirjed

Zone virtuaalserveris on kasutusel kaks e-posti platvormi. Alates 2018. aasta detsembris liitunud või uuele platvormile kolinud klientidel on MX aadress zonemx.eu. Vanematel ja vana e-posti platvormi kasutavatel klientidel on MX aadress mx1.zone.eu.

Updated on 8. nov. 2021

Was this article helpful?

Related Articles