Maksja muutmine

Arved koostatakse ettevõttele või eraisikule, kelle ZoneID kasutajakontol teenus asub. Maksja muutmiseks liigutatakse teenus teise ettevõtte või eraisiku kontole. Kui vastav kasutajakonto puudub, siis tuleb see eelnevalt lisada.

Klient ise ei saa teenust teisele kontole liigutada, selleks tuleb kiri saata klienditoe aadressile info@zone.ee.

  • Kui uuel maksjal on kasutajakonto juba olemas, siis saatke sooviavaldus aadressile info@zone.ee koos uue ZoneID konto nimega ning teenustega, mille eest arveid uuele ettevõttele või eraisikule soovite.
  • Maksja muutmisega ehk teenuse teisele kontole tõstmisega peavad olema nõus nii vana kui uue konto kontaktisikud või konto omanik (ettevõtte konto puhul ettevõtte volitatud esindaja). Kui kontaktisikud on erinevad, siis peab teine osapool saatma meile vabas vormis nõusoleku teenuse ülevõtmise või loobumise kohta e-posti teel.
  • Kui mõlema konto kontaktisik on sama, siis topeltkinnitust vaja ei ole.
  • Arvele märgitud maksjat on võimalik muuta seni kui arve on tasumata. Kui olete arve juba tasunud, siis selle arve osas me enam andmeid muuta ei saa.
Tähelepanu!

Kui soovitud maksjal meie juures kasutajakontot veel ei ole, siis enne kirja saatmist lisage see meie kodulehel – https://www.zone.ee/et/registreeri/

Updated on 11. juuni 2021

Was this article helpful?

Related Articles