1. Home
  2. Tehniline
  3. Apache
  4. Veebiserveri logi formaat
  1. Home
  2. Tehniline
  3. Veebiserveri logi formaat

Veebiserveri logi formaat

Apache veebiserveri logi asub logs kataloogis. Turvatud HTTPS ühenduse päringute logi asub failis nimega apache.ssl.access.log.

Logirida näeb välja:

example.com 2021-03-08T13:58:23.209048Z 1.2.3.4 12345 - user1 "GET / HTTP/2" 200 3390 "https://example.com/referer" "ApacheBench/2.3" 1621846 host:example.com (064FD630-5.001)

Logirea elementide kirjeldused:

example.com Virtuaalserveri nimi (ServerName), millele päring tehti.
2021-03-08T13:58:23.209048Z Päringu tegemise algusaeg UTC-s.
1.2.3.4 IP aadress, millelt päring tehti.
12345 Lähteport, millelt päring tehti.
Kui port on 0, siis tehti päring läbi usaldusväärse proxy (näiteks Cloudflare).
Identd pärand, see on alati -.
user1 HTTP Basic Auth kasutajanimi. Kui ei ole Basic Authiga sisse logitud, siis kuvatakse -.
“GET / HTTP/2” Kliendilt tulnud HTTP päring.
GET on päringu meetod.
/ on päringu URI.
HTTP/2 on päringu protokoll.
200 Serverilt kliendile läinud päringu vastuse kood.
1xx vastusekoodid on informatiivsed.
2xx koodid on teavitus edukast vastusest.
3xx koodid on edasisuunamised.
4xx koodid on kliendipoolsed vead.
5xx koodid on serveripoolsed vead.
3390 Päringu vastuse suurus baitides.
“https://example.com/referer” Referrer e. viitamise aadress, kust päring tehti.
“ApacheBench/2.3” Veebilehitseja või rakendus, mis päringu teostas.
1621846 Aeg mikrosekundites, kaua läks veebiserveril aega päringule vastamiseks.
host:example.com Kliendi poolt saadetud host: päis. Võib olla alias.
(064FD630-5.001) 064FD630 on PHP-ZFPM identifikaator. Sidekriipsu järel on aeg sekundites (5.001s), kaua töötles päringut PHP.
Kui sulgudes on ---, siis tegemist ei olnud PHP päringuga.
Updated on 18. okt. 2022

Was this article helpful?

Related Articles