COM, NET, ORG jne domeeni transfeer

TÄHELEPANU! Enne transferi alustamist .COM, .NET, .ORG jne domeenile loe kindlasti läbi järgmised punktid, kuna vastasel juhul võib kolimine ebaõnnestuda.

1. Domeeni transferi alustamiseks peab domeen olema vähemalt 60 päeva vana ehk algsest registreerimisest on möödas 60 päeva. 

2. Kuna vaikimisi on eelnevalt mainitud domeenid lukus, siis transferi õnnestumiseks peab domeen olema algse registripidaja süsteemis kindlasti lukustusest vabastatud. Domeeni andmete ehk WHOIS info päringu saate teha Zone kodulehel domeeni registreerimise vormi kaudu. Avage valik “Whois andmed” ja lukus olek kajastub järgmiselt: Status: Locked või Status: ClientTransferProhibited.

 

 

 

Selline staatus välistab igasugused katsed domeeni ühe registripidaja haldusest teise juurde üle viia. Domeeni staatust saate vastava ligipääsu korral olemasoleva registripidaja süsteemis ise muuta. Kui domeeni registreeris keegi teine isik või teenusepakkuja, siis tuleb pöörduda vastava isiku või teenusepakkuja poole domeeni avamiseks. Peale domeeni lukustusest avamist kajastub WHOIS päringusüsteemis domeeni staatuse juures märge OK

3. Jälgi, et domeeni registreerija (omanike ehk „Registrant”) e-posti aadress oleks kindlasti töökorras, sest sellele aadressile saabuvad olulised transferit puudutavad kirjad. Kui domeen kasutab andmete kaitsmise teenust ehk privaatset registreeringut, siis soovitame teenusepakkuja juures, kus domeen on registreeritud, kontrollida e-posti aadressi aktuaalsust või privaatsusteenus ajutiselt välja lülitada.

NB! Domeen läheb 60 päevaks lukku, kui olemasoleva registripidaja süsteemis muudetakse registreerija ehk domeeni omaniku kontaktandmeid. Administratiivse kontaktisiku andmeid võib muuta – see domeeni lukustamist endaga kaasa ei too!

4. Transferi alustamiseks on vaja teada domeeni autoriseerimiskoodi (EPP– või AUTH-koodi, erinevad registripidajad nimetavad seda koodi erinevalt, ka nende koodide pikkus on erinev, kuid eesmärk on siiski üks). Ilma kõnealuse autoriseerimiskoodita ei ole võimalik transferit algatada. Domeeni autoriseerimiskoodi saate vastava ligipääsu korral olemasoleva registripidaja süsteemis ise küsida või siis saab seda teha Teie soovil isik või teenusepakkuja, kes domeeni algselt registreeris. 

Kui domeen on lukustusest vabastatud, olete eelmiselt registripidajalt saanud üliolulise autoriseerimiskoodi, algatanud Zone kodulehel domeeni ületoomiseks transferi ja tasunud tellimuse arve, siis saadetakse domeeni omaniku e-posti aadressile meie registripidaja poolt ingliskeelne kiri, mis sisaldab viidet lingile transferi kinnitamiseks. 

Kui domeeni omanik on kirjas asuva lingi kaudu jõudnud spetsiaalsele veebilehele ja seal transferile nõusoleku andnud, siis tuuakse domeen Zone haldusesse ning Teie domeenide haldusliidesesse jõuab domeen 5-7 tööpäeva möödudes alates kinnitamise hetkest.

NB! Sõltuvalt kasutustingimustest võib ka Teie olemasolev registripidaja küsida kinnitust transferi õnnestumiseks. Seega jälgige hoolega kõiki selle domeeniga seotud kirju, mis jõuavad Teieni pärast transferi algatamist. Vastasel korral ei pruugi transfer õnnestuda.

Lisaks on ülioluline tähelepanu pöörata veel järgmistele punktidele:

  • Transferit ei saa algatada nendele domeenidele, mis on registreeritud vähem kui 60 päeva eest.
  • Transferit ei saa algatada nendele domeenidele, mis on olemasoleva registripidaja süsteemis lukustatud.
  • Transferi algatamiseks peab olema arve tasutud ja makse laekunud Zone süsteemi.

NB! .COM, .NET, .ORG jne domeenide transferi käigus pikeneb nende registreering ühe aasta võrra!

Täpsemat informatsiooni transferi tingimuste ning võimalike tagasilükkamispõhjuste kohta leiate ICANNi lehelt.

Updated on 7. mai 2024

Was this article helpful?

Related Articles