1. Home
  2. Tehniline
  3. AWS CLI paigaldamine

AWS CLI paigaldamine

Ametliku dokumentatsiooni AWS CLI paigaldamise kohta leiab siit: https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/getting-started-install.html

Kuna ~/bin kataloog on PATH muutujas olemas, siis on hea mõte “aws” binaar paigutada sinna kataloogi.
Võtmega “-i” määrame ka kataloogi, kuhu kõik muu rakenduse toimimiseks vajalik paigutatakse.

mkdir -p ~/bin
cd ~/tmp
curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip" -o "awscliv2.zip"
unzip awscliv2.zip
aws/install -b ${HOME}/bin -i ${HOME}/aws
rm -rf ~/tmp/aws

Et siduda konkreetse AWS kontoga see värskelt installitud utiliit, siis tuleks käivitada käsk

aws configure

See küsib 4 küsimust:

  • AWS Access Key ID
  • AWS Secret Access Key
  • Default region name (võib jätta vaikimisi väärtuse “None”)
  • Default output format (võib jätta vaikimisi väärtuse “None”)

Sisestatud väärtused salvestatakse failidesse ~/.aws/credentials ja ~/.aws/config ja neid võib hiljem ka käsitsi täiendada/muuta.
Siit leiab veel detailsemat infot seadistamise kohta: https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-configure.html

Veendumaks kas integratsioon toimib ja AWS CLI utiliit on korrektselt seadistatud ning suudab sisse logida on kindlasti väga palju viise, aga üks on näiteks käsk

aws iam list-users

Eeldusel, et AWS-i poolel on mõned kasutajad loodud, näeb väljund analoogne välja:

{
    "Users": [
        {
            "Path": "/",
            "UserName": "Pendejo",
            "UserId": "AIDAXYW3T53I7TKJQKCXY",
            "Arn": "arn:aws:iam::534110269137:user/Pendejo",
            "CreateDate": "2022-02-22T14:15:18+00:00"
        },
        {
            "Path": "/",
            "UserName": "Troll",
            "UserId": "AIDAXYW3T53ITVDUJT4DX",
            "Arn": "arn:aws:iam::534110269137:user/Troll",
            "CreateDate": "2022-02-22T14:15:18+00:00"
        }
    ]
}

Detailsema kasutusõpetuse osas võib pöörduda ametliku dokumentatsiooni poole: https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-using.html

Updated on 3. märts 2022

Was this article helpful?

Related Articles