1. Home
  2. Tehniline
  3. SSH / Shell
  4. Aeglaste PHP päringute tuvastamine
  1. Home
  2. Tehniline
  3. Aeglaste PHP päringute tuvastamine

Aeglaste PHP päringute tuvastamine

Veebiserveri logifailide vaatamiseks on vajalik konsooli ligipääs

SSH ühenduse loomine
SSH kasutamisest Zone virtuaalserveris

Zone Serveriplatvormil asuvad veebiserveri reaalaja logifailid logs kataloogis. HTTP ja HTTPS logid on eraldi vastavalt apache.access.logja apache.ssl.access.log failides. Ühte faili jookseb korraga nii peadomeeni kui alamdomeenide logi. Täpsemalt loe meie blogipostist: Uus arendajasõbralikum veebilogide haldamise kord.

Veebilogide nägemiseks, mine kõigepealt logs kataloogi, kasutades käsku cd.

cd domeenid/www.sinudomeen.ee/logs/

Selleks, et näha jooksvalt kõiki veebiserveri päringuid kasuta käsku tail -f apache.ssl.access.log. Nüüd veebilehte värskendades, peaksid sinu päringud logisse tekkima. tail -f vaatest saab välja vajutades Ctrl+c.

Selleks, et näha ainult PHP päringuid saab kasutada aliast grep-php.

Näiteks: grep-php apache.ssl.access.log või tail -f apache.ssl.access.log | grep-php.

Iga rea lõpus on sulgudes 8 kohaline suvalistest numbritest ja tähtedest koosnev hash, millele järgneb sidekriips ja aeg sekundites. Näiteks: (94E76104-0.074) näitab, et vastav päring käis 0.074 sekundit, ehk 74 millisekundit. Kui sulgudes on vaid kolm kriipsu ---, siis vastav päring läbi PHP interpretaatori ei käinud.

Lisaks grep-php aliasele, mis näitab kõiki PHP päringuid, on olemas veel aliased aeglaste PHP päringute filtreerimiseks.

grep-phpslow näitab rohkem kui 2 sekundit käinud PHP päringuid ja grep-phpveryslow näitab PHP päringuid, mis on käinud rohkem kui 10 sekundit.

Updated on 9. mai 2024

Was this article helpful?

Related Articles