1. Home
  2. Tehniline
  3. Apache
  4. Ligipääsupiirang IP-aadressi alusel

Ligipääsupiirang IP-aadressi alusel

Ligipääsu piiramiseks IP-aadressi alusel on kaks võimalust:

1) Soovid vaikimisi piirata ligipääsu kõikide aadressidele ning lubada vaid teatud IP aadresse. Näiteks on teil staatiline IP ja soovid, et keegi teine ei saaks veebi /admin kataloogile ligi. Sellisel juhul tuleb luua /admin kataloogi .htaccess fail sisuga:

AuthName “Minu admin!”
AuthType Basic 
order deny,allow
deny from all
allow from 123.123.123.123
# 123.123.123.123 asemele kirjutage oma IP aadress

2) Soovid vaikimisi lubada ligipääsu kõigile ja keelata ligipääs konkreetsele IP-aadressile. Näiteks soovid lubada /forum kataloogi kõiki külastajaid ja blokeerida neist ühe konkreetse. Sellisel juhul tuleb luua /forum kataloogi .htaccess fail sisuga: 

AuthName “Minu koduleht”
AuthType Basic 
order allow,deny
allow from all
deny from 123.123.123.123
# 123.123.123.123 asemele kirjutage soovimatu külastaja IP aadress

Updated on 18. okt. 2018

Was this article helpful?

Related Articles