RSS uudisvoog
Abikeskus : Domeenid

Ajaga on Zone Media OÜ poolt pakutavate domeenide hulk olulised kasvanud ja erinevate domeenide pikendamisele kehtivad erinevad tingimused. Üldjuhtudel on võimalik domeenide kehtuvisaega pikendada kui aegumiseni on jäänud 60 päeva. Samas leidub meie dom...
Üldjuhul on võimalik domeeni kehtuvusaega automatiseeritult pikendada, kui domeeni aegumiseni on jäänud 60 päeva. Erandiks on domeenid, millele rakendub Threshold periood [https://help.zone.eu/Knowledgebase/Article/View/513/0/threshold-periood] - nende k...
Vastavalt ICANNi reeglitele vajavad domeeni andmed verifitseerimist ehk kinnitamist. * DOMEENIGA SEOTUD E-POSTI AADRESSI KINNITAMINE - domeeni e-posti aadress vajab pärast registreerimist kinnitamist, domeen aktiveeritakse alles siis kui see on tehtud...
K: MIDA TÄHENDAB IDN? * V: IDN (Internationalized Domain Name [http://en.wikipedia.org/wiki/Internationalized_domain_name]) on domeeninimi, mis koosneb tähemärkidest väljaspool ASCII (American Standard Code for Information Interchange) süsteemi. Näi...
Laias laastus võib domeeni ületoomise ja veebilehe kolimise jagada nelja ossa: 1. VIRTUAALSERVERI TELLIMINE Kodulehe ületoomist Zone serverisse soovitame alustada virtuaalserveri tellimisega. Virtuaalserverite kohta leiate info, hinnakirja ja tellim...
Selleks, et muuta nimeserverid domeeni jaoks autoriteetseks, tuleb nimeserveri tsooni lisada SOA (Start of Authority) nimeserveri kirje. Domeeni registreeringu säilimiseks peavad olema eelnevalt täidetud tehnilised eeldused. See tähendab, et domeenil pea...
DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) kujutab endast hulka IETF (Internet Engineering Task Force) koostatud laiendusi DNS süsteemile, mille kasutamisel on võimalik veenduda DNS tsoonides avalikustatud internetiaadresside terviklikkuses. See tä...
Domeen ehk domeeninimi on identitifikaator, mis tähistab domeeninimede süsteemi (_DNS_) unikaalset alamosa. Oma domeeninime olemasolu on eelduseks paljude interneti poolt pakutavate võimaluste (näiteks koduleht ja e-post) kasutamiseks. Domeeninimi k...
_IDN_ (_Internationalized Domain Name_) on domeeninimi, mis koosneb tähemärkidest väljaspool _ASCII_ (_American Standard Code for Information Interchange_) süsteemi. Näiteks eesti keeles kasutatavad õ, ä, ö ja ü on tähemärgid väljaspool _ASCII_ süstee...
Erinevad veebibrauserid ja e-posti kliendid näitavad _IDN _domeeninimesid erinevalt. Põhjus on selles, et internetis kasutusel olev domeeninimede süsteem (_DNS_) tunneb ära vaid tavalised _ASCII_ tähemärgid. Selleks, et täpitähte sisaldav domeen töötak...
IDN teisendamise tööriist asub SIIN [1]. Links: ------ [1] https://www.zone.ee/domains/et/idn-conversion-tool
Selleks, et täita .EE domeeni tellimus edukalt tuleb taotlus allkirjastada ja kui allkirjastajaks ei ole volitatud isik, siis lisada süsteemi ka volitus. * Allkirjastamine [https://help.zone.eu/index.php?/Knowledgebase/Article/View/97/22/ee-domeeni-tao...
Põhjus on selles, et internetis kasutusel olev domeeninimede süsteem (_DNS_) tunneb ära vaid tavalised _ASCII_ tähemärgid. Selleks, et täpitähte sisaldav domeen töötaks, teisendatakse _IDN_ domeen automaatselt formaati, mida domeeninimede süsteem luge...
Register on organisatsioon, mis peab tippdomeeni domeenide andmebaasi ja korraldab tippdomeeni nimeserveriteenust. Register kehtestab ka domeenireeglid. Näiteks Eesti tippdomeeni .EE registriks on sihtasutus Eesti Internet. Registripidajad on ettev...
_Threshold_ periood on päevade arv enne domeeni aegumist, kui automatiseeritud domeeni pikendamine ei ole enam võimalik. Sel perioodil nõuab domeeni pikendamine meiepoolset manuaalset sekkumist. Igasugune manuaalne sekkumine toob aga kaasa viite ja seetõt...
Volituse võib koostada ise või kasutada meie poolt koostatud volituse põhja. Volitust läheb eelkõige vaja seoses .EE domeenidega. Ise koostades tuleb volitusse lisada järgmine info: * Kes volitab - isik/ettevõte ja isikukood/registrikood; * Keda ...
Zone.ee klienditugi © Kayako help.zone.eu | Zone.ee esilehele