Abikeskus
E-posti piirangud

 

Hea kasutajakogemuse ja kasutajate turvalisuse tagamiseks kehtivad e-posti aadressidele kirjade saatmisel järgmised piirangud:

  • E-posti saatmise piirang

Läbi meie väljuva (SMTP) serveri ja veebimaili on lubatud saata üks kiri iga 5 sekundi tagant. Piirangu ületamisel kirjade saatmine blokeeritakse automaatselt. Piirangu eemaldamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega.

  • Rämpspost (SPAM)

Rämpsposti saatmine meie serverite kaudu on rangelt keelatud. Rämpspostiks loeme kõik reklaamkirjad, mida kirja saaja ei ole endale ise tellinud.

Siinkohal lähtume Eesti Vabariigi Võlaõigusseadusest, kus on kirjas: "§ 60. Sidevahendi kasutamise piirangud: Pakkumise võib edastada tarbija faksile ja telefoni automaatvastajale või elektronpostiaadressile üksnes tarbija eelneval nõusolekul. Muid individuaalset suhtlemist võimaldavaid sidevahendeid võib pakkumise edastamiseks kasutada, kui tarbija ei ole nende kasutamist sõnaselgelt keelanud."

  • E-kirja mahupiirang

Sissetuleva kirja maksimumsuurus koos päistega on 25 MiB. Meie serverite kaudu väljasaadetava kirjade maksimumsuurus on samuti kuni 25 MiB. Kirja saatmisel tuleb arvestada manuse 30% kasvureeglit ehk iga manus muutub kirja sees 30% suuremaks. Näide: Kui lisada kirjale 10 MiB-ne manus, siis kirja suurus on tegelikult ~13 MiB.

  • Postkasti mahupiirang

Postkasti suuruse piirangut saab kasutaja Zone serveri halduskeskkonnas häälestada. Seda saab seadistada uue aadressi lisamisel ning vajadusel ka hiljem muuta. Vaata täpsemalt siit. Postkasti maksimumsuurus sõltub kasutusel oleva virtuaalserveri teenuspaketist.

 

TÄHELEPANU: E-kirjadele on keelatud kaasata manusena faile laienditega bas, bat, com, cpl, crt, dll, exe, js, jse, lnk, msc, msi, pif, reg, scr, vb, vbe, vbs, vbx, vxd, wsc, wsf, wsh. Server blokeerib sellised kirjad.
Tänapäeval kasutab enamus viiruseid levimiseks kirjale manusena lisatud käivitatavaid faile. Kui soovite selliste laienditega faile e-posti teel vahetada, siis tuleks need failid eelnevalt ZIP voi RAR pakkijaga kokku pakkida.
Ära ava kirja, millele on lisatud kahtlane fail. Mõtle, kas saatjal võis olla põhjus sellise faili saatmiseks või mitte. Kahtluse korral helista kirja saatjale üle ja kontrolli, et just tema oli selle faili saatjaks.

(8 hääli)
Sellest artiklist oli kasu
Sellest artiklist ei olnud kasu

Zone.ee klienditugi © Kayako help.zone.eu | Zone.ee esilehele